Parlamentarna Skupština Saveta Evrope objavila je privremeni izveštaj o Crnoj Gori u kom se navodi da je i 2019. Venecijanska komisija (VK) ostala "sumnjičava prema kontroverznim odredbama o imovini verskih zajednica"

Komentari (0)