U RUKOPISNOJ zaostavštini Ivana V. Lalića (1931-1996) nalazi se jedan broj neobjavljenih pesama, prevashodno iz njegovog ranog (zaključno sa zbirkom Vreme, vatre, vrtovi, 1961) i srednjeg perioda (zaključno sa zbirkom Smetnje na vezama, 1975).

Komentari (0)