ZA samo jednu noć penzionisani sveštenik Dragiša Stojadinov iz Vršca, koji je Bogu služio tačno pola veka, ostao je gotovo bez svega materijalnog što je sa suprugom Slavicom stvorio.