IBUPROFEN je lek iz grupe nesteroidnih antiinflamatornih medikamenata i koristi se za lečenje slabih do umerenih bolova, povišene temperature i raznih upala u organizmu koje nisu uzrokovane invazijom mikroorganizama.

Komentari (0)