LIMPFEDEM ili "slonovsko stopalo" može da bude urođeno i stečeno.

Komentari (1)