NAKON prijave da se u Kovilovu u blizini farme nalazi deponija uginulih svinja, veterinarska inspekcija za Grad Beograd tvrdi da leševa nema, kao i da farma na koju se prijava odnosi posluje u skladu sa propisima.

Komentari (0)