Rimokatolička crkva svetog Mihaela Arkanđela sa Župnim domom u Kraljevu proglašen je za spomenik kulture, odlučila je Vlada Srbije.

Spomenik kulture je izgrađen 1933. godine po projektu arhitekte Misite Katušića iz Beograda za verske potrebe velikog broja stanovnika katoličke veroispovesti koji su se iz Francuske, Nemačke i zapadnih delova Kraljevine Jugoslavije doselili u Kraljevo, angažovanih za rad u novoformiranom Vazduhoplovno-tehničkom zavodu.

Arhitekta Misita Katušić je u periodu između Prvog i Drugog svetskog rata projektovao više crkava i samostanskih zgrada poput Doma za učenike u Visokom 1927. godine, samostanske zgrade i župne crkve Svetog Antuna Padovanskog u Petričevcu pored Banjaluke 1928-1931.

Izgled crkve je inspirisan osnovnim načelima romaničke arhitektonske tradicije u kombinaciji sa elementima gotske estetike i dekorativnosti u unutrašnjem prostoru.

Crkva je jednobrodna građevina tipa bazilike s polukružnom apsidom, proskomidijom i sakristijom na istočnoj strani, dvovodnim krovom i tornjem zvonika koji se nalazi na jugozapadnom uglu crkve.

Hram je građen punom opekom klasičnog formata, a zidovi su spolja obloženi pikovanim cementnim malterom.

Ovaj spomenik kulture kao reprezentativni primer sakralne arhitekture, zbog svojih istorijskih i arhitektonskih vrednosti značajno je ostvarenje u graditeljskom nasledu Kraljeva, piše u odluci vlade.