U amfiteatru Pravnog fakulteta u Kragujevcu održana je svečana promocija doktora nauka i umetnosti Univerziteta u Kragujevcu.


Rektor Univerziteta prof. dr Nenad Filipović svečano je promovisao 104 doktora nauka koji su, u periodu od maja 2017. do maja 2018. godine, odbranili doktorsku disertaciju na fakultetima Univerziteta u Kragujevcu.


Promovisano je 10 doktora nauka iz oblasti prirodno-matematičkih nauka, 54 doktora nauka iz oblasti medicinskih nauka, 20 doktora nauka iz oblasti tehničko-tehnoloških nauka i 20 doktora nauka iz oblasti društveno-humanističkih nauka.


Na Univerzitetu u Kragujevcu je, tokom 43 godine rada, promovisano ukupno 1.289 doktora nauka, uključujući i današnju promociju.


PROČITAJTE JOŠ: Prva dama doktor nauka u Srbiji


Pozdravljajući nove doktore nauka, rektor Filipović je istakao da oni čine veliko intelektualno bogatstvo i potencijal, kao i oslonac društvenog prosperiteta.


Ujedno je izrazio očekivanje njihovih narednih naučnih rezultata, čime će dati vidljiv doprinos očuvanju autoriteta Univerziteta na kojem su stekli doktorska zvanja.


Univerzitet je objavio "Knjigu doktora nauka Univerziteta u Kragujevcu 2018" u kojoj su sažeto predstavljene biografije doktora nauka i naučni doprinos njihovih disertacija.