PARAĆIN - Oko 400 ljudi u Ulici Stanoja Glavaša više neće biti "zarobljeno" na kraju svoje saobraćajnice, već će dobiti izlaz na Ulicu 27. marta. Konačno su, naime, imovinski odnosi sa komšijom u čiju je ogradu ulica "udarala" dobili epilog proglašenjem javnog interesa i eksproprijacijom, pa je i Ministarstvo finansija donelo rešenje kojim se, na zahtev Opštinskog javnog pravobranilaštva, dozvoljava predaja nepokretnosti u posed.

Krajem novembra je, tako, srušen deo ograde sa parcele koja je sada opštinska, a bila je u vlasništvu porodice čiji članovi nisu želeli da se sa komšijama dogovore o ustupanju dela svog placa. Po imenu tog suseda, Paraćinci su tu ogradu nazvali Ivin zid - upoređujući ga sa onim znatno čuvenijim, Berlinskim...

- On je odolevao rušenju duže nego onaj između dve nemačke države. Štaviše, zid u Berlinu je podignut 1961, baš one godine u kojoj je ondašnja paraćinska vlast obavila nacionalizaciju delova parcela u ovom kraju, upravo zbog otvaranja Ulice Stanoja Glavaša. Postoji, tako, i dokument kojim se 28 porodica još tada odreklo više ari svojih dvorišta radi zajedničkog interesa, osim komšija sa kojima je imovinski problem rešen tek sada - objašnjava Branislav Dimitrijević.

Podsetimo, "zarobljeni" ljudi iz ove ulice su pre tri godine pisali peticiju opštini - tražeći da im se omogući prilaz kućama - posle čega je lokalna samouprava, zbog kraha pregovora sa vlasnicima Ivinog zida, pokrenula postupak za proglašenje javnog interesa i eksproprijaciju.