Ovde je, bila prilika da čujemo i informacije iz Kriznog medicinskog štaba i iz Kliničkog centra, da razmenimo ono što su dosadašnja iskustva i verujem da je ta razmena informacija potvrdila ono što znamo – sistem Crne Gore uspešno funkcioniše u datim uslovima i zahvaljujući tome uspeli smo da sprečimo ulazak korona virusa u Crnu Goru u nekoj ranijoj fazi, a do sada se uspešno nosimo sa njim i sprečavamo njegovo nekontrolisano širenje, tako da danas možemo kazati da je situacija u Crnoj Gori pod kontrolom. Dodatno ohrabruje da smo u međuvremenu obezbedili dovoljne količine medicinske i zaštitne opreme koja nam obezbeđuje da možemo računati da i u narednom periodu tokom ukupnog trajanja pandemije u Crnoj Gori možemo obezbediti i zaštitu zdravlja građana Crne Gore i zaštitu zdravlja ljudi zaposlenih u zdravstvenom sistemu koji zaista predstavljaju veoma pouzdan i nezamenjiv štit zdravlja nacije u celini. Ono što, takođe, treba reći da koliko god sistem uspješno funkcionisao, on nije svemoguć. Danas kada nema vakcine, danas kada nema efikasne medicinske terapije čini mi se da je dodatno važno da se pridržavamo preporuke koja kaže da je jako bitno biti na socijalnoj distanci, da je jako bitno biti koliko je god moguće, izolovan jer se na taj način pomaže sebi, pomaže svojim bližnjim i pomaže očuvanju zdravlja nacije.

Ovo je u četvrtak u Beranama kazao predsednik Crne Gore Milo Đukanović, prilikom posete Opštoj bolnici u ovom gradu, regionalnooj bolnici za lečenje obolelih od virusa korona na severu Crne Gore.

- Ubeđen sam da sada prolazimo kritično važno vreme kada je u pitanju Crna Gora i pandemija korona virusa. Ovih nedelju ili deset dana su kritično važni jer prema iskustvima drugih zemalja upravo je ovo period u kojem će se pokazati pouzdani trendovi razmere bolesti koja će se dogoditi u Crnoj Gori, zato je važno da u ovom kritičnom periodu budemo dodatno disciplinovani i na pravi način razumemo mere koje se preduzimaju od strane državnih organa, kao mere koje se preduzimaju da bi se pomoglo svakom pojedincu da zaštiti svoje zdravlje i da nakon, verujem, kratkog vremena svi izađemo iz ovakvog stanja, zaboravimo na restrikcije kroz koje sada prolazimo, da se svi vratimo redovnim poslovima, da nastavimo da doprinosimo dobrobiti svakog od nas, naših porodica i naše države Crne Gore.

- Optimista sam, ubeđen sam da ovo što smo do sada postigli, a postigli smo značajno bolje rezultate od mnogih drugih država, mnogo bogatijih i mnogo organizovanijih. Tako da to nije slučajno, to je rezultat ozbiljne pripreme sistema i ozbiljne odgovornosti naših građana. Dakle, moja molba i moj poziv je – samo budimo istrajni, ovo je sada kritično važna faza u trajanju pandemije, budimo odgovorni onako kako smo bili u prethodnom periodu, ako je moguće još i više, pomozimo ukupnim naporima da izađemo iz sledeće nedelje, iz sledećih desetak dana sa što manje štetnih posledica, što manje neželjenih posledica, a onda sam već ubeđen da ulazimo u jednu fazu u kojoj ćemo još i više kontrolisati dalji razvoj problema, jer ćemo imati potpunu jasnu sliku razmere epidemije koja se razvila u Crnoj Gori, i mislim da ćemo u tom slučaju, sigurno imati mnogo manje posledica. Optimista sam da ulazimo, u bliskoj budućnosti, u normalizaciju života u Crnoj Gori i u povratak onim redovnim navikama i redovnim poslovima kojima se bave svi naši građani, kazao je Đukanović, ističući da je ubeđen da je Opšta bolnica u Beranama potpuno spremna i da postoji maksimalan radni i profesionalni entuzijazam da se odgovori očekivanjima javnosti ovog dela Crne Gore, i Crne Gore u celini, i da ''kroz taj doprinos dodatno smanjimo štetne posledice tokom trajanja pandemije korona virusom''.