"Mali Šengen", koji su lideri Srbije, Severne Makedonije i Albanije osmislili sinoć u Ohridu, podrazumeva više konkretnih mera, koje će unutar postora tri zemlje regiona obezbediti punu slobodu kretanja robe, ljudi, usluga i kapitala, što je jedna od temeljnih vrednosti Evropske unije.


To su:


- putovanje građana Srbije, Severne Makedonije i Albanije unutar prostora tri zemlje samo uz ličnu kartu, u Srbiju i Albaniju možda već od kraja godine;


- svojevrstan "mini Šengen", odnosno mogućnost za strance da zemlje članice inicijative putu bez dodatnih viza jednom kada uđu u neku od njih, što će povećati broj stranih turista i omogućiti foriranje zajedničkih turističkih ponuda i ruta;


- zajedničke radne dozvole i priznavanje kvalifikacija i diploma, bez dodatnih procedura, što bi obezbedilo mogućnost kretanja radne snage, što će podići dostupnost radne snage, a time i atraktivnost celog regiona za strane investitore;


- razmena studenata;


- zajednički projekti za istraživanje i razvoj;


- uvođenje 24-časovnog radnog vremena svih inspekcijskih službi na granicama, sa akcentom na fitosanitarnu i veterinarsku inspekciju, što će skratiti vreme čekanja kamiona s robom, a slobodan protok robe imaće višestruke efekte i podići konkurentnost celog regiona sa oko 12 miliona stanovnika;


- jedinstven "paket" dokumentacije potrebne za tranzit robe, sa akcentom na uvođenje sistema sa što manje "papira", koji bi bio u skladu sa strategijom digitalnog razvoja;


- izmene zakona iz oblasti tržišta kapitala, poreskog i finansijskog sistema u sve tri zemlje, u cilju stvaranja uslova za nesmetan protok kapitala;


- dalje jačanje prekogranične saradnje u oblasti borbe protiv transnacionalnog kriminala i terorizma, kroz saradnju u oblasti migracije i pomoći u vanrednim situacijama;


- definisanje sopstvenih pravila u mnogim oblastima, u cilju unapređenja atraktivnosti tri zemlje i saradnje, te ova inicijativa time može postati najvažnija politička inicijativa u 21. veku.


Pročitajte još: Vučić, Zaev i Rama se sastali u Ohridu

Ovo je deo mera koji će biti definisan precizno u Aklcionom planu, do narednog sastanka inicijative u Draču, Albanija, krajem decembra.


Inicijativa je otvorena za sve zemlje u regionu.