UKOLIKO Srbija ispuni sve obaveze koje treba, moguće je da do kraja godine postane deo sistema "Juroklir" - specijalizovanog za trgovanje i čuvanje domaćih i prekograničnih hartija od vrednosti. Naravno, pod uslovom da tržišta ostanu stabilna, da se stvari razvijaju određenom dinamikom, kao i da ne dođe do nekih ekstremnih spoljnih promena. Što se nas tiče, povezivanje sa novim tržištima je lako. Ovako, za "Novosti", govori Sudip Čaterdži, šef sektora za globalno tržište kapitala belgijske kompanije "Juroklir", koja je jedna od najvećih kliring kuća u svetu, povodom potpisivanja Memoranduma o razumevanju sa ministrom finansija Sinišom Malim. Ovaj dokument omogućiće da se stvore tržišni uslovi za efikasnije emitovanje državnih hartija od vrednosti, denominovanih u dinarima.

* Kada možemo da očekujemo uključivanje Srbije u "Juroklir"?

- Pre nego što Srbija postane deo "Juroklira", postoji nekoliko uslova koji moraju biti zadovoljeni. Moramo da radimo sa srpskim institucijama nadležnim za regulisanje tržišta, sa Ministarstvom finansija i Narodnom bankom Srbije. Ministarstvo finansija je već izmenilo neke zakone, ali mnogo toga mora da se završi, pre nego što zaista Srbija i postane deo "Juroklira". To je razgovor koji moramo da vodimo zajedno.

* Koje sve uslove Srbija mora da ispuni pre nego što postane deo "Juroklira"?

- Ima dosta stvari koje su veoma važne. Ono što mi želimo da dovedemo na srpsko tržište jesu strani investitori. Strani investitori žele da rade ovde, kao što posluju na svim međunarodnim tržištima. Oni žele da imaju kompletnu zaštitu. A ta zaštita mora da bude sprovedena kroz zakone, da bi strani investitori mogli slobodno da ulažu u Srbiju.


PROČITAJTE JOŠ: “Novosti” istražuju: Skriveni kupci uhvatili divljeg trgovca stanovima


* Šta će to značiti za strane ivestitore? Da li će im proceduralno biti olakšan pristup srpskim obveznicama?

- Hoće, sigurno. Strani investitori više vole da rade kroz platformu "Juroklir", jer na taj način kroz jedan račun imaju pristup velikom broju tržišta. Za njih je "Juroklir" standardni način poslovanja za sva tržišta. U ovom trenutku preko jednog "Juroklirovog" računa mogu poslovati na 47 tržišta, a Srbija bi mogla da bude 48. To znači da će i Srbija morati da radi na isti način, jer je tržište svuda identično dizajnirano. To je sve olakšavajuće za strane investitore. "Juroklir" sada ima oko 30 biliona evra sredstava deponovanih na računima inestitora koji posluju preko naše platforme. Nova tržišta su zbog toga i atraktivna.STABILNE INSTITUCIJE

* Kako se srpske državne hartije trenutno "kotiraju" među stranim investitorima?

- Kada investitori žele da uđu na novo tržište, najbitniji su im rizik zemlje i valute. Obe stvari su u rukama Vlade Republike Srbije i njenih finansijskih institucija. I ono što mi možemo da kažemo u ovom trenutku jeste da strani investitori imaju poverenje u stabilnost srpskih institucija i valute. I žele da posluju na ovom tržištu.