Predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež kaže za da su strane investicije u našoj zemlji u prvih šest meseci ove godine veće za 14 odsto u odnosu na prethodnu godinu.

Čadež je gostujući na RTS-u rekao da u 2019. sa svim previranjima na globalnom nivou, ekonomskim ratom SAD i Kine, Srbija može da bude zadovoljna svojim privrednim rastom.

"Strane investicije su veće, a prošle godine je Srbija bila na prvom mestu u odnosu na veličnu svog BDP-a. Ulaganja iz inostranstva veća su za 14 odsto u odnosu na isti period prošle godine", istakao je Čadež.

Kako je ukazao, država je emitovanjem obveznica, omogućila bankama da se povoljnije i sa manje rizika zadužuju na međunarodnom tržištu što znači da će privrednici moći da uzmaju jeftinije zajmove.

Pročitajte još - Čadež: Vredi ulagati u Zapadni Balkan


Govoreći o novom ulaganju kineskog "Hestila" u smederevsku železaru od 80 miliona dolara, Čadež kaže da to pokazuje da je kineski partner došao da ostane duži period, da modernizuje proizvodnju i bude produkitvniji uprkos previranjima na globalnom tržištu.

Prema njegovim rečima, "Hestil" namerava da nivo prerade poveća i zato ulaže u složenije izvozne proizvode.

Čadež navodi da su i predstavnici Komore često zajedno sa članovima Vlade učestvuju na pregovorima u Briselu o kvotama za izvoz čelika, dodajući da se ti razgovori kreću u dobrom smeru.

Govoreći o Sporazumu o saradnji Skupštine Srbije i Privdene komore, kaže da taj dokument treba da omogući Komori da na institucionalizovan način pomogne parlamentu i poslanicima da razumeju bolje zakonske predloge koji su važni za privredu.

"Prema zakonu o komorama uloga Privredne komore je da dâ svoje mišljenje na zakonske predloge koji se tiču privrednih aktivnosti", naglasio je Čadež.

Čadež napominje da je privrednicima važno da kroz skupštinske odbore za privredu i poljoprivredu mogu da ukažu na određene stvari koji zakonodavac ne vidi.

"Često novi zakoni nisu usklađeni sa ranije donesenim propisima. Na Privrednoj komori je da uoči problem na terenu i ukaže zakonodavcu da primeni ono što je potrebno", objašnjava Čadež.

"Kako bi se rešeli problemi u poslovanju, Privedna komora poslala je Vladi Srbije 160 inicijativa za doradu zakona iz oblasti privrede, a već ih je 70 usvojeno i implemetirano", kaže Čadež.

"Počev od primene E-uprave, važno je da ih odmah prate podzakonska akta, da se ona ne čekaju", dodaje Čadež.

Kako je objasnio, čekanje da se donesu podzakonska akta koja će razrešiti nedoumice u nekom zakonu često se dešava zbog nedostatka kapaciteta i resursa.

"Sporazum će omogućiti da poslanici koji u parlamentarnim odborima raspravljaju o specifičnim zakonima dobiju bolji uvid sa terena", rekao je Čadež.

Privredna komora tu može da pomogne razjašnjavajući šta taj akt donosi - da li doprinosi ili šteti privredi, zaključuje Čadež.