Od 1,7 miliona penzionera, petina penziju prima posle smrti supružnika ili roditelja: Ček stiže i po porodičnom osnovu

J. Ž. S.

subota, 04. 07. 2020. u 14:09

Од 1,7 милиона пензионера, петина пензију прима после смрти супружника или родитеља: Чек стиже и по породичном основу

Foto P. Milošević

Prema poslednjim podacima, postoji 338.107 ovih korisnika, s prosečnim iznosom na čeku od 22.231 dinar
OD 1,7 miliona penzionera u Srbiji, gotovo petina njih je penziju stekla po porodičnom osnovu, odnosno posle smrti supružnika ili roditelja. Na listi PIO fonda je, prema poslednjim podacima, 338.107 ovih korisnika, s prosečnim iznosom na čeku od 22.231 dinar.

Kako bi ostvarili svoje pravo i nastavili da dobijaju ček koji je primao član porodice, neophodno je da ispune određene uslove. Osnovno je da je umrli navršio najmanje pet godina staža osiguranja, odnosno da je ispunio uslove za starosnu, prevremenu starosnu ili invalidsku penziju, osim u slučaju kada je smrt nastupila kao posledica povrede na radu ili profesionalnog oboljenja, kada se pravo na porodičnu penziju ostvaruje bez obzira na dužinu staža.

Bitne su i godine života u vreme podnošenja zahteva, ali i u vreme smrti. Takođe, u određenim okolnostima utvrđuju se i činjenice o postojanju nesposobnosti za samostalan život i rad, kao i izdržavanju od strane umrlog, a za decu je važno da se školuju.

DOKAZ ZA IZDRŽAVANjE U slučaju da je dete nesposobno za samostalan život i rad, ova činjenica se utvrđuje veštačenjem u postupku, a u zavisnosti od dana nastanka nesposobnosti, može da bude neophodno i utvrđivanje činjenice da je umrli osiguranik izdržavao dete do dana svoje smrti. Pri dokazivanju činjenice izdržavanja uzimaju se svi mesečni prihodi podnosioca zahteva, koji ne smeju prelaziti iznos najniže penzije.

Zahteve, prema statistici, podnose uglavnom deca ili bračni drug, ali to mogu biti i roditelji, braća, sestre... Izmenama zakona o PIO iz decembra prošle godine pravo može da ostvari i vanbračni partner umrlog, pod uslovom da je činjenicu o vanbračnom partnerstvu prethodno utvrdio nadležni sud u vanparničnom postupku. U takvim slučajevima je neophodno priložiti i pravosnažnu odluku kojom se dokazuje postojanje zajednice. Ukoliko budući porodični penzioner taj dokaz ne poseduje, da ne bi kasnio s podnošenjem zahteva - pošto je rok najkasnije šest meseci od smrti supružnika, treba priložiti papir kojim se dokazuje da je postupak u toku.

Preživeli partner pravo na porodičnu penziju ostvaruje uz uslov da je do smrti osiguranika udovica navršila 53, odnosno udovac 58 godina, ili pravo mogu da koriste uz dete koje koristi porodičnu penziju, a prema kome imaju roditeljsku dužnost.

Udovica koja je u trenutku smrti supruga navršila 45 godina moći će pravo na ovu prinadležnost da ostvari tek osam godina kasnije. Ukoliko se pravo koristi uz decu, po navršenju navedenih godina života pravo se trajno zadržava. Deca imaju pravo da dobijaju novac do 26. ako studiraju, o čemu redovno dostavljaju dokaze, kako tokom srednje škole, tako i tokom studija.

Visina čeka zavisi od broja korisnika koji će nastaviti da primaju pokojnikovu penziju. Tako, ako će ček pripasti jednom članu, on će dobiti 70 odsto od penzije preminulog, 80 procenata sleduje za dva, 90 za tri i 100 procenata za četiri člana. Postoji razlika u visini primanja ukoliko će novac primati i članovi šire porodice. Tako, ako tri člana uže familije primaju 90 odsto, jedan iz šire će dobijati preostalih 10 odsto.

DELE RAZVEDENI I BRAČNI DRUG

U slučaju da pravo na porodičnu penziju imaju bračni ili vanbračni partner, a uz njega i razvedeni bračni ili vanbračni drug, kojima je sudskom presudom određeno izdržavanje, određuje se jedinstvena porodična penzija koja pripada jednom članu porodice, a zatim se ona deli u jednakim iznosima. Tako će npr. bračni drug i razvedeni bračni drug umrlog koji je imao pravo na izdržavanje koristiti 70 odsto penzije umrlog, podeljeno na dva jednaka dela.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije