Nakon prošlogodišnjeg uspešno održanog seminara sa temom bezbednost u zdravstvu, Institut za standardizaciju Srbije (ISS) ove godine, 16. juna, u saradnji sa Centrom za analizu rizika i upravljanje krizama (CARUK), organizuje nacionalni simpozijum sa istom temom, koji je akreditovalo Ministarstvo zdravlja. Za razliku od prošle godine, kada je seminar održan na Zlatiboru, u prisustvu više od 100 ljudi, ove godine će, zbog preventivnih mera u cilju sprečavanja širenja COVID-19, biti organizovan veb-simpozijum.

Inače, tokom i po završetku vanrednog stanja ISS je uspešno organizovao sedam vebinara sa različitim aktuelnim temama, kojima je prisustvovalo više od 500 učesnika.

Budući da je bezbednost zdravstvenih ustanova od ključne važnosti za efikasan i kvalitetan tretman, a da su ove ustanove, zajedno sa svojim osobljem, imovinom, kao i samim korisnicima i informacijama od značaja za te usluge, sve više izloženi bezbednosnim rizicima, ovaj simpozijum će biti prilika da se učesnici upoznaju sa bezbednosnim standardima i smernicama za bezbednost u zdravstvu. Takođe, na ovom simpozijumu će biti reči i o novinama koje se odnose na oblast zaštite podataka o ličnosti u zdravstvu i na oblast smanjenja rizika i upravljanja katastrofama.

Simpozijum je namenjen i rukovodiocima ovih ustanova i osoblju koje je angažovano na poslovima bezbednosti, informatičke podrške i upravljanja ljudskim resursima. Takođe, zdravstvenim radnicima će, za pasivno učešće na simpozijumu, Zdravstveni savet Srbije dodeliti 4 boda za licencu.

Inače, ISS je upravo objavio novi standard na srpskom jeziku koji se odnosi na bezbednost informacija u zdravstvu - SRPS ISO/IEC SRS EN ISO 27799

Zdravstveni podaci o pacijentima posebno su osetljiva kategorija podataka o ličnosti i rukovanje njima u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, kao i njihova zaštita je veliki izazov za zdravstvene institucije. Ovaj standard pruža smernice za upravljanje bezbednošću informacija u zdravstvu, kao i primere dobre prakse, a njegovom primenom će zdravstvene ustanove moći da obezbede minimalni nivo bezbednosti, zahvaljujući kojem će biti sačuvana poverljivost zdravstvenih podataka o pacijentima.

Prijavljivanje za veb-simpozijum počinje 1. juna, a svi detalji o programu i predavačima iz Ministarstva zdravlja, Instituta Batut, Fakulteta bezbednosti, CARUK-a i ISS-a biće objavljeni na veb-sajtu www.iss.rs.