OD STALNOG DOPISNIKA

PARIZ

SRBIJA je ostvarila napredak u jačanju okvira za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma, zaključio je nadležni Komitet eksperata Saveta Evrope (MONEYVAL) i u svom izveštaju unapredio ocenu naše zemlje u tri preporuke.

Srbija je sada u potpunosti "u skladu" sa pet od ukupno 40 preporuka FATF (Radne grupe za finansijsku akciju) i "u velikoj meri u skladu" sa 31 od njih. Ostaje "delimično u skladu" sa četiri preporuke. Još od prošlog izveštaja objavljenog pre godinu dana, više nema područja u kojima bi Srbija bila ocenjena kao "neusklađena".

Najnovija procena je, kako se ističe, rezultat napretka Srbije u jačanju okvira za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma od 2016. godine do danas.

Srbija je prethodno izvestila nadležno telo Saveta Evrope o napretku koji je postigla. Istaknuto je da najnoviji izveštaj analizira napore Srbije da reši nekoliko nedostataka u tehničkoj usklađenosti utvrđenih u izveštaju za 2016. godinu.

Srbija je prethodno bila ocenjena kao "delimično u skladu" sa preporukom 6 (ciljane finansijske sankcije povezane sa terorizmom i finansiranjem terorizma) zbog nedostataka u zakonodavnom okviru. Na osnovu pruženih informacija i pojašnjenja, zaključeno je da je Srbija preduzela neophodne korake da popravi gotovo sve utvrđene nedostatke, a zemlja je sada ocenjena kao "u velikoj meri u skladu".

Srbija je takođe prvobitno bila ocenjena kao "delimično u saglasnosti" prema preporuci 8 (neprofitne organizacije).U današnjem izveštaju resorno telo Saveta Evrope je istaklo da je Srbija otklonila većinu nedostataka u okviru ove preporuke, a da su preostali samo manji nedostaci i da je zbog toga ocenjena kao "u velikoj meri u skladu".

Na preporuku 18 (unutrašnje kontrole i poslovne jedinice i "društva kćerke" sa sedištem u stranoj državi), Srbija je u početku ocenjena kao "delimično u saglasnosti", jer nije postojala odredba koja bi se primenjivala na nivou grupe. Sada je zaključeno da je Srbija postigla značajan napredak u rešavanju svih preostalih nedostataka i na osnovu toga zemlja je ocenjena kao "usaglašena".

Telo Saveta Evrope je odlučilo da će Srbija ostati u poboljšanom procesu praćenja. Ovaj Komitet eksperata Saveta Evrope i FATF zajedno predstavljaju globalnu mrežu za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma.