Sedamdeset odsto osoba sa invaliditetom živi u siromaštvu, što je tri puta više u odnosu na ostalo stanovništvo na osnovu čega se može reći da su najbrojnija ranjiva grupa u Srbiji, a danas predstavljeni projekat "Socijalno uključivanje osetljivih grupa kroz sticanje IT veština" omogućava upravo takvim grupama da postanu konkurentniji na tržištu rada.

Projekat je namenjen osobama sa invaliditetom i štićenicama Sigurne kuće, koji će tokom pet meseci proći kroz školu programiranja koja obuhvata učenje programskog jezika "Puthon" koji je u prva tri programska jezika po potražnji na svetskom tržištu, kao i rad sa bazama podataka, izradu veb sajtova, grafički i veb dizajn i pisanje automatskih testova.

Kroz obuku će proći 96 polaznika od čega je 10 žena iz Sigurne kuće, 40 osoba sa invaliditetom i 46 osoba iz kategorija koje pokriva Gradski centar za socijalno preduzetništvo.

Cclan Gradskog veća Dragomir Petronijević rekao je da je ovo nastavak projekta Informatičko obrazovanje osoba sa invaliditetom - put do posla koji je uspešno sprovođen 2016/17 godine.

"Na tome se radilo mnogo u prethodne tri godine u Beogradu, treba istaći da imamo 96 hiljada nezaposlenih što je rekord, jer smo došli na broj ispod 100.000. Teže zapošljive grupe traže poseban trud, ali pokazuje se da su svi oni koji su dobili šansu dobri radnici i poslodavci su veoma zadovoljni", naveo je Petronijević.

On je istakao značaj međusobne komunikacije nadležnih institucija, privatnika i osoba sa invaliditetom.

"Projekat obuhvata 96 polaznika i nastavićemo da sprovodimo ovakve akcije, krajnji cilj je Centar za obuku osoba sa invaliditetom, neka vrstu HUB-a. Svi mi imamo zadatak da još više radimo, slušamo, da rušimo barijere, ima još mnogo posla, ali važno je da direktno komuniciramo", rekao je Petronijević.

On je istakao da je tokom prošle godine izgrađeno 100 rampi za osobe sa invaliditetom, a da je plan da se ove godine izgradi 150 rampi.

Pomoćnica ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Biljana Barošević rekla je da je opšti cilj ovakvih projekata podsticanje pune društvene uključenosti OSI.

"Važno je da se uvidi da osobe sa invaliditetom mogu da obavljaju i poslove visoke kvalifikovanosti i da budu ravnopravni deo društva. Tako se povećava stepen uključenosti ranjivih grupa i ostvaruju se njihovi kapaciteti", navela je Barošević.

Projekat "Socijalno uključivanje osetljivih grupa kroz sticanje IT veština" sprovodi Gradski centar za socijalno preduzetništvo Beograda, Centar za IT edukaciju, a finansira ga Gradska uprava grada Beograda - Sekretarijat za socijalnu zaštitu.