IZ svoje operacione sale hirurg danas može da operiše pacijenta koji se nalazi u bolnici na drugom kraju sveta! To omogućava savremena robot-asistirana hirurgija, odnosno telehirurgija.

Srbija još nema robot-hirurga, jer je njegova cena od oko milion dolara trenutno prevelika investicija za domaći zdravstveni sistem, ali profesor dr Velimir A. Marković, direktor Klinike za digestivnu hirurgiju - Prve hirurške Kliničkog centra Srbije, u intervjuu za "Novosti" kaže da se nada da će u ne tako dalekoj budućnosti robotska hirurgija zaživeti i kod nas:

- Masovnijom proizvodnjom će sigurno pasti cena ovih robotskih sistema. Do tada moramo da se ponašamo racionalno prema sredstvima kojima raspolažemo. Normalno je da težimo novim tehnologijama i najsavremenijim načinima lečenja. Ali, isto moramo da se zapitamo ko će nas u budućnosti lečiti - iskusni hirurzi, oni koji upravljaju rukama robota ili možda robohirurzi sa veštačkom inteligencijom i znanjem pohranjenim na hard disku.

* U čemu su prednosti robotske hirurgije?

- Ona pruža mnogo bolju vidljivost operativnog polja, jer njenom primenom dobijamo jasnu trodimenzionalnu sliku i mogućnost da dodatno uvećamo prikaz mesta operacije. Mogućnost prikazivanja sitnih anatomskih struktura na teško dostupnim mestima, koje se teško vide golim okom, a čija vizuelizacija je nekad možda i nemoguća klasičnim hirurškim lečenjem. Mogućnost preciznih i glatkih pokreta bez podrhtavanja ruku čine ovu metodu gotovo savršenom. Veoma je značajno i da robot koristi instrumente sa više zglobova kojima se mogu izvesti složeniji i raznovrsniji pokreti na mestima gde ljudska ruka ne može da priđe.

* Da li je robotska hirurgija komfornija za hirurga, a bezbednija za pacijenta?

- Prilikom robotskih operacija hirurzi se manje umaraju jer sede dok operišu, a često im nisu potrebni asistenti jer robot preuzima tu ulogu. Ono što je u perspektivi najvažnije jeste da ovi sistemi omogućavaju razvoj telehirurgije, odnosno hirurgije na daljinu. Znači da hirurg ne mora da bude u istoj sali gde je pacijent.

* Kako hirurg-robot zapravo radi?

- Oprema za robot-asistiranu hirurgiju se sastoji od centralne konzole sa komandama kojima upravlja hirurg, sistema mehaničkih ruku robota na koje se priključuju hirurški instrumenti koji se nalazi pored pacijenta i kompjuterskog sistema sa kamerama visoke rezolucije koji ih povezuje. To omogućava hirurgu da sedi u jednom delu operacione sale i pomoću trodimenzionalne slike na monitoru upravlja rukama robota i tako operiše pacijenta.

* Da li je perspektiva hirurgije u primeni robota?

- Ekspanzija laparoskopske hirurgije i njeno širenje ne samo u abdominalnoj hirurgiji već i u urologiji, ginekologiji i drugim specijalnostima, nam daje za pravo da razmišljamo o sledećoj stepenici, a to je robotska hirurgija. Nada da će u Srbiji zaživeti robotska hirurgija je realna. Mi u svakom slučaju imamo potencijal, i iskusne i mlade perspektivne hirurge, koji će lako ovladati robotskom hirurgijom.

* Kad je počeo razvoj robotske hirurgije?

- Prva robot-asistirana intervencija je urađena 1985. godine kada je "robotska ruka PUMA 560" korišćena u neurohirurgiji za uzimanje uzorka tkiva. Međutim, složenije robot-asistirane operacije počinju sa se rade tek nakon uvođenja naprednog "Da Vinči robot sistema" 2000. godine.

* Kada je urađena prva operacija na daljinu?

- Francuski hirurg Žak Marso je 2001. godine izveo prvu telehiruršku operaciju žučne kese iz Njujorka 68-godišnjoj ženi koja se nalazila 6.230 kilometara udaljenoj bolnici u Strazburu. Posle prvih uspeha, ova hirurgija se ubrzano razvijala i danas ima više od 2.000 robota koji se koriste širom sveta.

* Da li je moguća primena robotske hirurgije u kolorektalnoj hirurgiji kojom se vi bavite?

- U hirurgiji debelog creva, robot-asistirane operacije se rade od 2001. godine, kada je urađena prva resekcija sigmoidnog kolona upotrebom robota. Rezultati kasnijih studija su pokazali da je ova vrsta hirurgije sigurna i da kao i laparoskopska hirurgija ima bolje kratkoročne rezultate kao što su manji postoperativni bol, bolja plućna funkcija, brži postoperativni oporavak i kraća hospitalizacija kao i potencijalno bolji kvalitet života u odnosu na klasičnu hirurgiju.


NOŽ NIJE ZA ISTORIJU

* Koliko je bitno iskustvo u primeni robot-hirurga?

- Verujem da klasični pristup hirurškom lečenju neće nestati, jer to nije moguće. Uvek ću podržavati nove ideje, tehnologiju i savremene načine lečenja. Ali, nikad neću moći da shvatim i prihvatim da neko ko nije dobro savladao klasični način hirurškog lečenja ili otvorenu hirurgiju, može da to nadomesti laparoskopskom ili u budućnosti robotskom hirurgijom.