PETOTOMNA edicija "Leksikoni nacionalnih parkova Srbije", grupe autora, a u izdanju "Službenog glasnika" predstavljena je u utorak u Narodnoj biblioteci Srbije. U izuzetno vrednim delima predstavljeni su Đerdap, Kopaonik, Tara, Fruška gora i Šar-planina.

"Leksikoni nacionalnih parkova Srbije" prvi put, i to ne samo u našoj zemlji, prikazuju u okviru jedne edicije prirodna bogatstva i teritorije nacionalnih parkova, područja od izuzetne važnosti.

Knjige sadrže 4.000 članaka, na više od 1.800 štampanih strana, bogato ilustrovanih, sa 20 geografskih karata posebno izrađenih za ovu priliku. Na ediciji je radilo 120 autora tekstova, 100 fotografa, 27 urednika, pet stručnih redaktora, kao i više od 200 stručnjaka iz različitih oblasti.

- Ova dela su priređena u uverenju da se priroda i njena čudesna lepota mogu sačuvati i zaštititi i knjigom - rekao je na promociji Vladimir Roganović, urednik ove edicije. - Posvećena je zaljubljenicima prirode, svima koji su makar jednom kročili u zaštićene predele Srbije i s vidikovaca pogledali ka rekama, jezerima, planinama ili šumama koje ih okružuju. Posvećena je još pre onima koji će to tek učiniti, sa svešću o istinskoj nužnosti učenja i znanja o prirodi.

Edicija je, inače, zajednički poduhvat osam javnih preduzeća i institucija, a stručnu pomoć dao je i Zavod za zaštitu prirode.


KULTURNO BOGATSTVO

POSEBAN značaj edicije je u tome što je u njoj, pored prirodnog, predstavljeno i kulturno nasleđe područja. U ovim vrednim knjigama su predstavljena naselja, institucije, arheološki i drugi lokaliteti koji u strogom smislu ne pripadaju teritorijama nacionalnih parkova, ali su s njima funkcionalno povezani.