Dekan ne priznaje odluke Univerziteta: Zvanje na fakultetu ne može biti nekome namenjeno, već treba da bude izabran najbolji kandidat

LJ. B.

26. 12. 2020. u 14:22

Декан не признаје одлуке Универзитета: Звање на факултету не може бити некоме намењено, већ треба да буде изабран најбољи кандидат

Dr Jadranka Otašević / Foto Privatna arhiva

Reagovanje dr Jadranke Otašević na izjavu prof. Snežane Nikolić, rukovodioca FASPER

Fakulteti organizuju i izvode visokoškolske studijske programe u skladu sa svojom matičnošću, koja proizilazi iz akreditovanog studijskog programa fakulteta, a na osnovu odluke Senata univerziteta. Pri Univerzitetu mogu biti izvođeni akreditovani programi doktorskih studija (što  Univerzitet čini godinama), s tim što ti programi nisu u koliziji sa matičnošću fakulteta, kako tvrdi prof. dr Snežana Nikolić, već su ti programi po pravilu  multidisciplinarni i interdisciplinarni.

Ovo nam je rekla dr Jadranka Otašević, reagujući na navode koje je za naš list izrekla dekanka Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju (FASPER) Snežana Nikolić u tekstu  “Umesto da napredujem, preti mi otkaz”.  U tom članku Jadranka Otašević je navela je da zbog samovolje dekanke Snežane Nikolić već tri godine ne može da bude izbarana u zvanje docent. S druge strane, dekanka  podseća da je Jadranka Otašević doktorirala iz naučne oblasti Neuronauke, na multidisiplinarnim studijama Univerziteta, da joj je nakon odbrane upisana uža naučna oblast Poremećaji govora, za koju je matičan isključivo FASPER, te da je time obmanula Komisiju za odbranu doktorata i ceo Rektorat.

Otaševićka kaže i da u odgovoru Univerziteta jasno stoji da njena diploma ne može biti sporna, posebno ako se zna da su i nastavnici sa FASPER-a izvodili nastavu na doktorskim studijama Univerziteta. 

- Takođe, nastavnici na odeljenju za logopediju su magistrirali ili doktorirali na multidisciplinarnim studijama Univerziteta i birani su u nastavna zvanja do redovnog profesora na Fakultetu, a sada to isto pravo osporavaju meni – kaže Jadranka Otašević i postavlja pitanje - kako je moguće da dekanica Snežana Nikolić ne priznaje diplomu Univerziteta u Beogradu u kojoj jasno stoji zvanje, doktor nauka iz multidisciplinarnih naučnih oblasti – neuronauke -  poremećaji govora. Iz izjava dekanice Snežane Nikolić da sam uz pomoć svog mentora obmanula Rektorat, govori samo o njoj lično i njenom načinu funkcionisanja u akademskoj zajednici  i obmanama koje je sama činila o čemu su članovi Saveta fakulteta obavestili Rektorat, Odbor za profesionalnu etiku Univerziteta, Etički odbor Fakulteta i Ministarstvo prosvete. Upravnici odelenja za logopediju u mandatu dekanice su profesori koji drže nastavu na 12 predmeta sa enormnim brojem časova, a čiji su nastavni i radni angažmani predmet razmatranja više organa i institucija. Možda upravo tu treba tražiti razloge zašto nema inicijative  i podrške sa odelenja za raspisivanje konkursa.

Jadrnka Otašević naglašava das u u oba slučaja raspisani javni konkursi  za predmete na kojima je ona bila jedini asistent. 

- Oni ne mogu biti namenjeni “koleginicama” kako tvrdi Snežana Nikolić, već je trebalo da bude izabran najbolji kandidat – kaže na kraju Jadranka Otašević.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Komentari (0)