DA li će moći da prate svaki naš korak putem satelita? Imaćemo "Velikog Brata" i u autobusu? Da li se time narušava pravo na zaštitu ličnih podataka? Nova teorija zavere ili ne, tek, najava uvođenja novog sistema praćenja vozila i naplate karata u javnom gradskom prevozu, među putnicima je nametnula gomilu pitanja. Pojedini su posebno nepoverljivi jer je implementacija poverena konzorcijumu na čijem je čelu firma "Kentkart" iz Turske.

Ima li razloga za brigu i nepoverenje ili je kucnuo čas novim tehnologijama i došlo vreme da se konačno na njih naviknemo? U gradskoj Direkciji za javni prevoz uveravaju da nema. Sistem je zamišljen sa ciljem da građanima obezbedi kvalitetniji prevoz, radi kontrole poštovanja reda vožnje, upravljanja vozilima u vanrednim situacijama, zaštite vozača i putnika i podataka pomoću kojih će biti planira prevoz, a ne da bi bilo praćeno kretanje određenog putnika.

POZITIVNA ISKUSTVA - ONO što je veoma važno je činjenica da mnogo gradova već koristi smart personalizovane karte - kažu u Direkciji za javni prevoz. - Mi ćemo koristiti njihova pozitivna iskustva i sve međunarodne preporuke koje su proizvod tih iskustava, da bismo maksimalno zaštitili privatnost građana.

- Prvo tehnički, sistemom koji uvodimo nije moguće obezbediti informacije gde se nalazi putnik u određenom trenutku - objašnjava Goran Stanojević iz Direkcije za javni prevoz. - Ne postoje informacije ni koliko je korisnika u određenom trenutku u vozilu, a samim tim ni koji su putnici u autobusu. Sistem je projektovan tako da će dispečeri u kontrolnom centru na svojim monitorima moći da posmatraju kretanje svih vozila i ne postoji predviđen ni jedan program koji bi im omogućio da prate kretanje putnika, čak i kada bi posedovali te podatke.

Stanojević dodaje, da posao praćenja nije poveren stranoj firmi, već da će unos podataka u sistem, njihovu obradu, kao i praćenje i upravljanje vozilima obavljati radnici Direkcije za javni prevoz.


- Opremu će postaviti konzorcijum stranih i domaćih firmi, a morale su biti uključene strane firme jer za ovako veliki sistem ne postoji domaći proizvođač opreme - ističu u Direkciji. - Ukoliko u sistemu budu korišćeni bilo kakvi lični podaci, čuvanje i njihova zaštita biće na visokom nivou bezbednosti i u skladu za zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Osim toga, zaštita ličnih podataka će biti i u skladu sa preporukama međunarodne radne grupe za zaštitu podataka u telekomunikacijama u vezi sa e-tiketingom u javnom prevozu, koje se odnose baš na korišćenje smart karata.

ZAŠTITA

PREMA preporukama međunarodne radne grupe za zaštitu podataka u telekomunikacijama u vezi sa e-tiketingom u javnom prevozu lični podaci se čuvaju i koriste odvojeno od podataka o korišćenju karte. Takođe, pristup ličnim podacima mora biti izuzetno bezbedan, strogo kontrolisan i definisan radnim procedurama.