Kraljevina Jugoslavija

ISTORIJA VELIKE MRŽNJE MALIH RAZLIKA: Antisrpska koalicija kao politička osnova druge Jugoslavije

ISTORIJA VELIKE MRŽNJE MALIH RAZLIKA: Antisrpska koalicija kao politička osnova druge Jugoslavije

MORAMO da znamo šta nam se događalo, a to znači i zašto i kako, da bismo razumeli šta nam se događa danas, šta nam se događa zapravo, a onda i dalje - šta će nam se događati. To nije nimalo jednostavno kako na prvi pogled izgleda. Jer, naša istorija koju smo učili u školi bila je lažna, a prava istorija - skrivena i falsifikovana. Naročito ova novija, čiji smo svedoci i očevici, učesnici i saučesnici, prevareni i obmanuti, naivni i zavedeni, zbunjeni i razočarani, takoreći sluđeni i izbezumljeni.

02. 12. 2022. u 19:18

STVARANJE JUGOSLAVIJE - PIROVA POBEDA SRPSKOG NARODA: Šta je prethodilo proglašenju zajedničke države troimenog naroda

STVARANJE JUGOSLAVIJE - PIROVA POBEDA SRPSKOG NARODA: Šta je prethodilo proglašenju zajedničke države "troimenog naroda"

KRALjEVINA SHS bila je država srpskog naroda u kojoj je zajednički živeo sa Hrvatima i Slovencima. Nova država bila je rezultat međunarodnih okolnosti, ali i izbora srpske političke elite koja je jugoslovensko ujedinjenje pretpostavila stvaranju uvećane srpske države. Ujedinjenje je predstavljalo značajnu prekretnicu u životu sva tri naroda.

29. 11. 2022. u 18:11