Jerusalim

POLA GODINE PREDSTAVNIŠTVA PKS U IZRAELU

POLA GODINE PREDSTAVNIŠTVA PKS U IZRAELU

OTVARANjEM Predstavništva PKS u Izraelu naša zemlja se priključila državama koje planski i sistematski deluju u ovoj zemlji Levanta na uvezivanju sa inovativnim i entitetima visokih tehnologija, kao i na ovladavanju mehanizama transfera znanja iz sveta akademskih i naučnih ustanova u privredu.

30. 05. 2022. u 10:23