Tag Srpska vojska

POVLAČENJE ILI PROTIVUDAR: Vojvoda Mišić je ostao usamljen u zalaganju za ofanzivu

POVLAČENJE ILI PROTIVUDAR: Vojvoda Mišić je ostao usamljen u zalaganju za ofanzivu

ODLUKA o konačnom napuštanju otadžbine, bez odlučujuće bitke, ostavila je težak utisak na srpske oficire i vojsku. Načelnik štaba Šumadijske divizije drugog poziva, generalštabni major Dušan Simović, potonji general avijacije, u pismu vojvodi Stepi Stepanoviću, svome nadređenom, od 27. novembra tražio je bitku, umesto povlačenja: "Ostajmo ovde, na ovoj poslednjoj grudi slobodne Srbije i umrimo časno".

15. 03. 2021. u 18:00

FELJTON - KAPITULACIJA NAJGORE REŠENJE: U seobi države studenički monasi poneli su mošti prvog kralja iz dinastije Nemanjić

FELJTON - KAPITULACIJA NAJGORE REŠENJE: U seobi države studenički monasi poneli su mošti prvog kralja iz dinastije Nemanjić

SRPSKA Vrhovna komanda izdala je, konačno, 25. novembra u Prizrenu, zvanično naređenje o povlačenju vojske preko Crne Gore i Albanije. Komandantima armija data su uputstva o pravcima i načinu povlačenja. Glavnina, koja se sastojala od Prve, Druge, Treće armije i trupa odbrane Beograda, trebalo je da se kreće pravcem Peć, Andrijevica, Podgorica, Skadar.

14. 03. 2021. u 17:23

SAČUVAN JE OBRAZ BEOGRADA: Jauk i piska nevine dečice prolamaju se kroz ruševine

SAČUVAN JE OBRAZ BEOGRADA: Jauk i piska nevine dečice prolamaju se kroz ruševine

U RANO jutro 8. oktobra, iako nepobeđeni, branioci Ade Ciganlije morali su da se povuku na desnu obalu Save i da potope svoju rečnu flotilu. Nisu, ipak, uspeli da sruše most koji je spajao Adu sa obalom, čime je bio otvoren put za nastavak daljeg proboja nemačke pešadije. Ona će, napredujući ka Banovom brdu i Čukarici, zapretiti da odseče branioce na dunavskim obalama od ostatka srpskih trupa.

01. 03. 2021. u 18:00

DUŠMANSKA RUKA PALI I RUŠI: Borci su pevali posmrtnu pesmu Svjati Bože, Svjati krepki

DUŠMANSKA RUKA PALI I RUŠI: Borci su pevali posmrtnu pesmu "Svjati Bože, Svjati krepki"

MASIVNOM razaranju 6. oktobra je podvrgnut i Beograd. Srpska i saveznička artiljerija još je izbegavala da odgovori na vatru, da ne bi otkrila svoje položaje, ali je ipak uništena sva protivavionska artiljerija, zatim ruska baterija teške artiljerije kod Crkve Ružice na Kalemegdanu, jedan francuski top i jedna srpska haubica na Topčideru. Razbijena su sva svetla i pokidane sve telefonske veze, pa su ordonansi jurili i ginuli između rovova.

28. 02. 2021. u 18:00