IAKO zbog istorijskog aspekta ima potencijal da bude jedna od najpoznatijih turističkih atrakcija Južne Srbije, hroničan nedostatak novca, a čini se i volje, doveli su do toga da drevno utvrđenje Markovo kale bude potpuno prepušteno nemaru.

Komentari (0)