PRIVREDNA komora Srbije produžila je Javni poziv za obuku konsultanata u procesima digitalizacije mikro, malih i srednjih preduzeća.

Komentari (0)