FALSIFIIKOVALI, PA GLASALI?! Krivične prijave protiv više lica nakon glasanja na lokalnim izborima u Mojkovcu

M. S.

05. 12. 2021. u 16:46

DEMOKRATSKA Crna Gora podnela je krivičnu prijavu protiv Mihaila Braunovića iz Kolašina, sa prijavljenim prebivalištem u Mojkovcu, ul. Dušana Tomovića bb, Milana Drljević iz Kolašina sa prijavljenim prebivalištem u Mojkovcu, ul. Dušana Tomovića bb, Šefka i Almira Tokovića iz Kolašina sa prijavljenim prebivalištem u Mojkovcu, ul. Dušana Tomovića bb i Fahrudina Bećirbašić iz Bijelog Polja sa prijavljenim prebivalištem u Mojkovcu, ul. Svetozara Drobnjaka br. 8.

ФАЛСИФИИКОВАЛИ, ПА ГЛАСАЛИ?! Кривичне пријаве против више лица након гласања на локалним изборима у Мојковцу

Foto V. N.

-Braunović Mihailo dana drugog novembra 2021. godine, Drljević Milan, Toković Šefko i Toković Almir dana 8. Novembra 2021. godine i Bećirbašić Fahrudin dana 9. Avgusta ove godine, 08nadležnom organu MUP-a podneli neistinitu prijavu prebivališta na gore navedenim adresama u Mojkovcu, kako bi dovodeći u zabludu nadležni državni organ bili upisani u birački spisak i protivpravno glasali na izborima u Mojkovcu koji se održavaju na dan 5. Decembra 2021. godine, čime su izvršili krivično delo – navođenje na overavanje neistinitog sadržaja  iz člana 415 Krivičnog zakonika Crne Gore, deo je krivične prijave koju je podneo direktor Demokratske Crne Gore Momčilo Leković.


U obrazloženju se kaže da su ova lica prijavila prebivalište na g navedenim adresama u opštini Mojkovac, iako se na toj adresi nijesu nastanili, sa evidentnom namerom da na osnovu tako prijavljenog prebivališta budu upisani u birački spisak opštine Mojkovac i glasaju na jučerašnjim  izborima.


-Dovodeći u zabludu nadležne državne organe imenovani su upisani u birački spisak opštine Mojkovac i to: Braunović Mihailo, Drljević Milan i Bećirbaših Fahrudin, na biračkom mestu br. 1. a Toković Šefko i Toković Almir na biračkom mestu br. 18. Postupajući na opisani način imenovana lica ostavaruju biračko pravo na izborima 05.12.2021. godine u opštini Mojkovac, iako su znali da je njihova prijava prebivališta u opštini Mojkovac neistinita, i da je podnesena isključivo radi protivpravnog ostvarivanja biračkog prava.

Imajući u vidu navedeno zahtevamo da Osnovno državno tužilaštvo odmah sprovede potrebne radnje,  u skladu sa zakonom utvrdi tačno mesto prebivališta imenovanih lica, i na osnovu ukupno utvrđenog činjeničnog stanja preduzme mere na utvrđivanju njihove krivično-pravne odgovornosti zbog počinjenog krivičnog dela iz člana 415 Krivičnog zakonika Crne Gore, kaže s eu Kirvičnoj prijavi Demokrata.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Komentari (0)