DEMOKRATSKA Crna Gora podnela je krivičnu prijavu protiv Mihaila Braunovića iz Kolašina, sa prijavljenim prebivalištem u Mojkovcu, ul. Dušana Tomovića bb, Milana Drljević iz Kolašina sa prijavljenim prebivalištem u Mojkovcu, ul. Dušana Tomovića bb, Šefka i Almira Tokovića iz Kolašina sa prijavljenim prebivalištem u Mojkovcu, ul. Dušana Tomovića bb i Fahrudina Bećirbašić iz Bijelog Polja sa prijavljenim prebivalištem u Mojkovcu, ul. Svetozara Drobnjaka br. 8.

Komentari (0)