NA svečanosti u novosadskoj Gimnaziji "Jovan Jovanović Zmaj" u Novom Sadu najuspešnijim učenicima srednjih škola iz izbegličkih i raseljenih porodica u Vojvodini uručena je bespovratna finansijska pomoć. Novčanu pomoć u iznosu od 40.000 dinara, dobilo je 100 odličnih đaka.

Čestitajući učenicima odličan uspeh i zasluženu nagradu, potpredsednik Pokrajinske vlade Đorđe Milićević naveo je da je ove godine uvedena finansijska podrška i za studente koji dolaze iz izbegličkih porodica, te da je to samo deo mera koje Pokrajinska vlada preduzima kako bi poboljšala status izbegličkih porodica.

Podsećajući da je na predlog Pokrajinske vlade na poslednjoj sednici Skupštine AP Vojvodine doneta odluka o otpisu duga korisnicima pomoći iz programa stambenog zbrinjavanja izbeglih lica za period od 2007. do 20017. godine, Milićević je naglasio da je trajno opredeljenje vlade da pomaže izbegličku i raseljeničku populaciju.

Reč je o porodicama kojima je pokrajinski fond za stambeno zbrinjavanje od 2007. do 2017. godine dodelio 50 odsto bespovratnih sredstava, dok su drugu polovinu korisnici bili obavezni da vrate u roku od 10 godina. Ispostavilo se međutim, da 258 porodica nije bilo u mogućnosti da u potpunosti izmiri svoje dugove. Takođe, još 167 porodica, koje su dobile pomoć u obliku građevinskog materijala za započetu izgradnju, nisu bile u mogućnosti da izmiri svoje obaveze.

PROČITAJTE JOŠ: Beogradski đaci pokazali šta znaju o saobraćajuOdlukom o otpisu duga obuhvaćeno je 425 izbegličkih porodica. Ukupan iznos za koji će njihovi porodični budžeti biti rasterećeni iznosi 97 miliona dinara.

- Smatram da je ovo posebno važna mera. Nastavićemo i ubuduće sa merama kojima pomažemo izbegličku i raseljeničku populaciju i za te namene je u pokrajinskom budžetu za 2020. godinu inicijalno obezbeđeno 60 miliona dinara - kazao je Milićević.

I STUDENTIMA SE POMAŽE

PROGRAM jednokratne bespovratne novčane pomoći najboljim učenicima srednjih škola u Vojvodini realizovao je Fond za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima. Direktor Fonda Duško Ćutilo ističe da je u periodu od 2016. do 2019. godine ovim načinom potpomognuto 367 srednjoškolaca i 200 studenata. U tu svrhu izdvojeno je 20 miliona dinara.