VRANjE i Kruševac će dobiti nove regionalne deponije u okviru programa bilateralne saradnje Srbije i Nemačke, saznaju "Večernje novosti". Realizaciju je preuzelo Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, putem projekta "Program upravljanja komunalnim čvrstim otpadom", koji je zvanično počeo 14. maja, a finansiraće ga zajedno sa Vladom Nemačke.

Predviđeno je da se u okviru prve faze programa urade studije opravdanosti za dva regiona za upravljanje komunalnim čvrstim otpadom, čiji su centri gradovi Kruševac i Vranje. Ovaj posao realizuje konzorcijum koji predvodi nemačka kompanija "Kocks Consult".

Pročitajte još: Dugačak put do deponije

Predviđeno vreme za projekat je 18 meseci i obuhvata uvodnu fazu, izradu projektnog rešenja i programa prioritetnih investicija, studije opravdanosti i tehničke pomoći gradovima i opštinama.

U okviru projekta je analizirano postojeće stanje u svim opštinama i javnim komunalnim preduzećima koja se bave sakupljanjem i odlaganjem komunalnog otpada i brojni problemi sa kojima se susreću prilikom pružanja usluga.

Pored toga će se posebna pažnja posvetiti izradi sporazuma o međuopštinskoj saradnji u oblasti upravljanja otpadom i odlaganja na buduće regionalne deponije, kojim će se precizno definisati prava i obaveze opština. Institucionalna analiza će obuhvatiti modele upravljanja budućim regionalnim deponijama, pozitivna iskustva iz zemalja EU.