NOVI SAD - SPOR Ilije Devića sa gradskim vlastima mogao bi da dobije drugačiji tok. Sudski veštak, kojeg je nekadašnji vlasnik ATP "Vojvodina" angažovao, procenio je da je šteta naneta preduzeću u vreme dok mu je Dević bio vlasnik, zbog nepoštovanja ugovora potpisanog sa gradskim vlastima, znatno veća od prvobitno procenjenih tri miliona evra. Ukupna šteta, kako kaže Dević, veća je za 99 miliona evra.

Ilija Dević, posle ročišta u Višem sudu u Novom Sadu, naveo je da je sud visinu štete značajno umanjio i da je, upravo zbog toga, samostalno angažovao veštaka finansijsko-ekonomske struke, koji je objedinio i obračunao ukupnu izgubljenu dobit za ATP "Vojvodina".

- Sud nije korektno sarađivao s veštacima angažovanim na Mašinskom fakultetu. Sudija je rešenje da se uradi finansijsko-ekonomsko veštačenje štete izdao u maju 2013. godine, ali ga je veštak Jovan Dragaš predao tek posle dve godine - objasnio je Dević.

- Ispostavilo se da je njime obuhvaćena samo Međumesna autobuska stanica, a ne i sve delatnosti ATP. Veštak nije mogao da obračuna izgubljenu dobit servisnog centra i sedam brendova japanskih firmi, koje je zastupalo moje matično preduzeće "Mankop". Sud je zbog toga u junu 2015. doneo rešenje da Mašinski fakultet uradi veštačenje izgubljene dobiti servisnog centra "Evobus" i "Mankop Itoću".

Mašinski fakultet je, kako tvrdi Dević, formirao komisiju od pet redovnih profesora i tri stalna sudska veštaka da bi izradili nalaz, koji je u avgustu 2015. predat Dragašu. Po tom nalazu, servisni centar je izgubio 24 miliona evra dobiti.

OSPORAVANA PRIVATIZACIJA ATP "Vojvodina", prema preporuci Saveta za borbu protiv korupcije Vlade Srbije, našla se na spisku 24 sporne privatizacije, ali kao jedina u kojoj je oštećen investitor, a ne država. Rešavanje problema oko ove sporne privatizacije zahtevala je i Evropska komisija.

- To je trećina stvarne štete za period od 2007. do 2014. godine - ističe bivši lasnik ATP "Vojvodina". - Političarima se učinilo da je to mnogo, pa je sudija samoinicijativno izdao dopunski nalaz u oktobru 2015. na tri miliona evra.

Na ročištu, posle kojeg se Ilija Dević obratio novinarima, bio je saslušan predstavnik komisije Mašinskog fakulteta Gradimir Ivanović, koji je na sudu izjavio da je izgubljena dobit SC "Evobus", kao i zastupništva firme "Itoću", od 2007. do 2014. godine iznosila 70 miliona evra.


DOBIO TUŽBU ZA ODŠTETU

ILIJA Dević je, posle kupovine ATP "Vojvodina" 2006. godine, zaključio ugovor sa Majom Gojković, ondašnjom gradonačelnicom, o izgradnji nove međumesne autobuske stanice, koja bi poslovala u okviru ovog preduzeća. Dević je sagradio novi objekat, kao i najsavremeniji servisni centar za autobuse, ali gradske vlasti nikada nisu preusmerile saobraćaj na MAS.

Zbog neizmirivanja rata kredita, ATP "Vojvodina" je otišla u stečaj, a Dević je podneo tužbu za naknadu štete, a Novi Sad je osuđen da mu isplati odštetu od 300 miliona dinara, sa kamatom.