Reciklaža gasi deponiju

Z. Rajić

11. 08. 2018. u 09:15

Рециклажа гаси депонију

Gradsko smetlište biće pretvoreno u reciklažni centar, Foto JKP Komunalac

Smetlište u Vrbasu, koje se samozapaljivalo, odlazi u istoriju posle više od 40 godina. Jeftinije odlaganje u reciklažnom centru nego na otpadu

OTPAD koji je zakrčio gradsku deponiju u Vrbasu trebalo bi da donosi dobit upućivanjem na reciklažu i prodajom sakupljačima sekundarnih sirovina. Predviđeno je da deponija bude pretvorena u reciklažni centar u skladu sa republičkom Strategijom upravljanja otpadom.

Pročitajte još - Dugačak put do deponije

- Iako se Vrbas može pohvaliti dobrom nesanitarnom deponijom, na kojoj postoji rampa, kontroliše se ulazak i izlazak vozila i vodi se evidencija o količinama i vrsti unetog smeća, sasvim je izvesno da će ona uskoro biti zatvorena - izjavio je Slaviša Božović, koordinator upravljanja otpadom u opštinskom JKP "Komunalac".

Kako je objasnio, glavni razlog za prestanak postojanja deponije jeste predviđena izgradnja regionalnog centra za upravljanje otpadom u Novom Sadu, koji bi trebalo da reši problem odlaganja smeća u južnobačkim opštinama Vrbas, Temerin, Beočin i Bački Petrovac.

- Novosadski centar podrazumeva izgradnju regionalne deponije, pogona za separaciju reciklažnog otpada, transfer-stanice i postrojenja za kompostiranje - naveo je Božović, koji je i član Međuopštinske radne grupe (MORG) za zaštitu životne sredine i održivi razvoj Južnobačkog okruga.

GUBITAK MILION EVRA Zadatak međuopštinske grupe (MORG) je da na lokalnom nivou formira "zelene timove" radi podsticanja i kontrole upravljanja otpadom. - Na vrbasku deponiju godišnje se odloži oko 22.000 tona smeća. Ako bi se sav taj otpad bez prethodnog separatisanja prebacivao na regionalnu deponiju, to bi, po ceni od 50 evra po toni, godišnje koštalo 1,1 milion evra - kaže predsednik Ekološkog pokreta Vrbasa Ratko Đurđevac.

Prema njegovim rečima, postoji još nekoliko razloga za zatvaranje deponije u Vrbasu.

- Dve trećine smetlišta je okruženo vodotocima, koji su izloženi opasnosti da budu zagađeni. Uz to, odlagalište je staro više od 40 godina, što uzrokuje samozapaljenje usled neadekvatnog pristupanja pri deponovanju otpada - objasnio je Božović.

Opštine Vrbas i Bački Petrovac nameravaju zajednički da izgrade reciklažna dvorišta i transferne stanice za preusmeravanje otpada ka regionalnom centru u Novom Sadu, pribave mašine za baliranje i usitnjavanje otpada, nabave transportna sredstva i sprovedu kampanje edukacije stanovništva o separaciji otpada u domaćinstvima.

JKP "Komunalac" moraće da šalje u Novi Sad sve što ne reciklira u Vrbasu, a istovar smeća na regionalnoj deponiji koštaće, kako je procenjeno, od 25 do 50 evra po kubnom metru.

Zato je plan da se izgradi objekat u kojem bi se otpad selektovao. Nerazvrstano smeće bi se upućivalo u beočinsku cementaru na sagorevanje, kako bi što manje nerecikliranog materijala bilo odvoženo na deponiju u Novi Sad.

Lokalna samouprava, kao osnivač JKP "Komunalac", sklopila je sporazum s Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju (GIZ), uz čiju bi podršku Vrbas do 2020. godine trebalo da dobije kompostilište za 1.200 tona biorazgradivog otpada.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije