Pljevlja: Otpad nadomak centra grada

M. Drobnjak

05. 02. 2018. u 07:15

Пљевља: Отпад надомак центра града

Foto M. Drobnjak

Pljevljaci strahuju od namere termoelektrane da pepeo odlaže na Potrlici. Elektroprivreda trenutno nema dozvolu za izgradnju trajne deponije

TERMOELEKTRANA Pljevlja nije odustala od namere da pepeo i šljaku odlaže na površinskom kopu Potrlica, udaljenom svega nekoliko stotina metara od centra grada, uprkos činjenici da ta lokacija u Prostornom planu opštine nije predviđena za deponiju šljake i pepela. To se može zaključiti iz zahteva "Elektroprivrede Crne Gore" za izdavanje integrisane dozvole Termoelektrani Pljevlja.

Pročitajte još: Pljevlja uskoro u deponijama?

U tom dokumentu navedeno je da se planira produženje eksploatacije trenutne deponije Maljevac do 2023. godine, ali i izgradnja trajne deponije pepela i šljake na iskorišćenom ugljenokopu Površinskog kopa (PK) Potrlica. Čak je to predstavljeno kao jedna od mera za smanjenje posledica skladištenja otpada, iako bi se nova deponija nalazila nekoliko stotina metara od grada. Imajući u vidu šta se sve dešavalo oko sadašnje deponije Maljevac, kada su oblaci prašine zasipali selo Zbljevo i stvarali ogromne probleme stanovništvu, postoji bojazan da bi izgradnja deponije u PK Potrlica iste probleme mogla predstavljati i za sam centar grada.

Sekretarijat za uređenje prostora opštine Pljevlja dostavio je dopis 7. 12. 2017. godine sa primedbama na zahtev za izdavanje integrisane dozvole za rad postrojenja TE "Pljevlja", čiji je nacrt dat na javni uvid od 15. januara do 1. februara ove godine.

NEOPHODNA SAGLASNOST plan EPCG je da izgradi trajnu deponiju pepela i šljake u PK Potrlica. Da bi se ovaj njihov plan mogao realizovati, predložena lokacija mora proći procedure za prostornu i plansku dokumentaciju, što je u skladu sa primedbom Sekretarijata za uređenje prostora opštine Pljevlja i procedurom za ocenu kvaliteta sa stanovišta zaštite životne sredine. EPCG mora pribaviti sve neophodne dozvole i saglasnosti od nadležnih organa za izgradnju deponije - kazali su u Agenciji za zaštitu prirode.

Primedba se odnosi na deo zahteva za izdavanje integrisane dozvole, u kome se, između ostalog, kaže da je predviđena izgradnja trajne deponije pepela i šljake u prostoru iskorišćenog ugljenokopa PK Potrlica.

Pročitajte još: CG: Za čišćenje otpada treba 1,4 milijarde

- U Prostorno-urbanistički plan (PUP) opštine Pljevlja, Detaljnom prostornom planu (DPP) za TE "Pljevlja" i izveštaju o strateškoj proceni uticaja DPP TE "Pljevlja" na životnu sredinu, nije predviđen ugljenokop PK Potrlica za tu namenu. S obzirom na to da je ova lokacija blizu grada, izgradnja deponije pepela i šljake negativno bi uticala na sve segmente životne sredine i zdravlje ljudi - navedeno je u primedbi Sekretarijata za uređenje prostora opštine Pljevlja.

Međutim, kako se odavno "na laganoj vatri krčka" priča o spajanju Rudnika uglja i Termoelektrane "Pljevlja", ili kupovina ovo rudarskog preduzeća od strane Elektroprivrede, nova trajna deponija u PK Potrlica mogla bi da bude aktuelna iako nije predviđena prostorno-planskom dokumentacijom.

Utapanjem pljevaljske rudarske kompanije u sistem EPCG, osim što bi bila snižena cena uglja za pljevaljski termoenergetski objekat, Rudnik bi "u miraz" poneo i postojeću lokaciju za deponiju.

U Agenciji za zaštitu prirode i životne sredine, za "Novosti", su kazali da integrisanom dozvolom nije odobrena izgradnja trajne deponije pepela i šljake u PK Potrlica.

KOP ŠUMANE

U PROSTORNOM planu opštine, PK Potrlica nije predviđena za deponiju šljake i pepela,već napušteni kop Šumane. To zemljište je EPCG pre nekoliko godina kupio od Rudnika uglja za sedam miliona evra.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije