Nacionalni koordinacioni tim za zarazne bolesti Vlade Crne Gore usvojio je nove mere zaštite od virusa korone. Njima se zabranjuje prisustvo i zadržavanje na svim javnim površinama više od jednog lica, osim za dete mlađe od 12 godina života, dete sa poremećajima iz autističnog spektra i drugim smetnjama u razvoju i lica koja koriste invalidska kolica, uz prisustvo jednog roditelja, staratelja, usvojioca, hranioca, pratioca ili drugog punoljetnog člana porodičnog domaćinstva.Zabrana se ne odnosi na lica koja obavljaju redovne radne zadatke u delatnostima dozvoljenim naredbama.

Značajno povećanje broja građana na ulicama i javnom površinama juče i danas predstavlja nedopustiv nivo kršenja naredbi i preporuka o potrebnoj fizičkoj distanci i ostanka u objektima stanovanja, saopštemo je nakon sednoce NKZ. Zbog toga je data saglasnost da budu dopunjene i izmenjene pojedine privremene mere, kako bi nove odluke važile od sutra. Zabranjeno je prisustvo i zadržavanje lica na plažama (rečnim, jezerskim i morskim), uređenim i neuređenim kupalištima i izletištima, kao i napuštanje objekata stanovanja od nedelje od 11 do ponedeljka u 5 sati.o Novim merama naređuje se obavezna institucionalna izolacija za lica koja su boravila u karantinu ili samoizolaciji i čiji su rezultati testa na novi koronavirus pozitivni, a moraju se izolovati od zdravih lica, a ne može im se obezbediti samoizolacija u porodičnom smeštaju.