Kao nosioci zakonodavne vlasti u opštini Berane, želimo Vas obavestiti da smo spremni da prihvatimo donaciju, koju ste najavili u ime Srbije. Jer, prvenstveno moramo voditi računa o tome da je naš prioritet vođenje brige o zdravlju svih građana našeg kraja, bez obzira na njihovu političku, versku, nacionalnu i drugu pripadnost.


Ovako se u ime odbornika vladajuće koalicije u Beranama, koju čine Zdravo Berane (SNP, DF, Srpska stranka slobodni građani Berana) i Demokrate, izražavanjem zahvalnosti na brizi i osećaju solidarnosti prema građanima Crne Gore u ovom složenom zdravstvenom trenutku, koji može čak i eskalirati i potrajati, predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, na najavljenoj donaciji od pet respiratora otvorenim pismom zahvalio odbornik Boris Boričić.


-Želimo da izrazimo ljudsku zahvalnost na Vašoj iskrenoj i prijateljskoj brizi za zdravlje građana Crne Gore, i da se istim povodom ogradimo od neumerenih i malicioznih izjava gospode iz vrha crnogorskog režima, Simovića i Hrapovića. Stoga Vas, kao odgovoran deo nosilaca vlasti u opštini Berane, molimo da zanemarite nepromišljene i štetne komentare pomenutih režimskih mešetara i politikanata. Sigurno Vam je poznata i činjenica da je grad Berane predviđen kao centar za zbrinjavanje potencijalno obolelih od korona virusa, što podrazumeva realno i odgovorno sagledavanje ukupne situacije. Na beransku bolnicu se oslanja više od stotinu hiljada građana severa Crne Gore, uz evidentan deficit medicinske opreme. I pritom sa očiglednim diskriminatorskim odnosom državnih vlasti prema ovoj opozicionoj Opštini, što iziskuje naš još odgovorniji pristup prema zdravlju svih građana sa severa Crne Gore. U takvoj situaciji oprema, koju ste u dobroj i humanoj nameri ponudili, bez ikakve politizacije složene zdravstvene situacije u regionu, potencijalno znači spašavanje brojnih života u Crnoj Gori, te stoga ne sme biti predmetom političkih manipulacija crnogorskih nadobudnih i neodgovornih čelnika vlasti. Tim pre, što je većina evropskih država okrenuta jedino sama sebi, i manifestuje različite oblike odsustva saradnje na iskorenjivanju globalne pandemije, Vaš gest da odvojite deo medicinske opreme, i da je donirate severu Crne Gore, ima i veću težinu, i zaslužuje poštovanje, piše Boričić Vučiću, kome se danas obratio i predsednik Opštine Berane Dragoslav Šćekić zahtevom da pet respiratora, dar Srbije, koje su odbile da prime crnogorske vlasti, donira Beranama, čije bi rukovodstvo posle konsultacija sa nadležnim republičkim strukturama podelilo respiratore.