Resursno-stručni centri pružaće stručnu podršku vaspitno-obrazovnim ustanovama u radu sa decom i učenicima kojima je potrebna dodatna podrška u razvoju, na osnovu procene stručne službe škole rekla je ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Natalija Trivić, obrazlažući Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.


Ovim zakonom, koji je razmatran u Narodnoj skupštini Republike Srpske, planirano je da se omogući osnivanje resursno-stručnog centra kao organizacione jedinice u sastavu škole za decu za smetnjama u razvoju kako bi ove usluge bile dostupnije deci sa smetnjama u razvoju. - Time bi se unapredila inkluzivna praksa tako što bi zaposleni dobili podršku u procesu početne procene i organizacije dalje specijalističke procene i praćenja deteta koje odstupa od tipičnog razvoja, rekla je ministar Natalija Trivić navodeći da mnoge vaspitno-obrazovne ustanove nemaju zaposlene stručne saradnike defektologe, logopede i druge.

Istakla je da su razlozi za donošenje Zakona o izmenama i dopunama Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju sadržani u potrebi da se izvrši Odluka Ustavnog suda Republike Srpske, kojom je osporena odredba kojom je propisano da će Ministarstvo dati saglasnost na angažovanje asistenta za decu sa smetnjama u razvoju, ukoliko postoje obezbeđena sredstva za finansiranje asistenta.


- Po oceni Ustavnog suda, navedeni stav je neustavan jer svako ima pravo na školovanje pod jednakim uslovima, odnosno osnovno školovanje je obavezno i besplatno, u skladu sa Ustavom Republike Srpske. Odredba je promenjena iako se u praksi dešavalo da, bez obzira na odredbu, sva deca sa nalazima komisija, koja su se obraćala Ministarstvu, i ostvare ta prava - rekla je Trivićeva.

Ovim zakonom propisano je da se proslava maturske večeri za učenike završnog razreda organizuje u prostorijama škole, a ukoliko ne postoje uslovi za organizovanje proslave maturske večeri u prostorijama škole, proslava se može organizovati, u dogovoru sa nadležnom jedinicom lokalne samouprave, u ustanovama kulture ili sporta na području jedinice lokalne samouprave.

PROČITAJTE JOŠ: Natalija Trivić: Kulturna povelja za ujedinjenje Srbije i Srpske!


- Poslednjih godina pojavila se praksa da učenici osnovnih škola maturske večeri proslavljaju u ugostiteljskim objektima gde su im dostupna alkoholna pića i duvanski proizvodi. S obzirom na to da se radi o proslavi koja se organizuje za učenike osnovnih škola koji su maloletni, smatramo da se ista treba organizovati u školi. Organizujući proslavu u školi omogućuje se veća bezbednost učenika, a i nema lake dostupnosti alkohola i duvanskih proizvoda maloletnim licima - rekla je ministar Natalija Trivić.

Navela je i da se Izmenama i dopunama Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju preciznije određuju uslovi za osnivanje privatne osnovne škole što je bilo omogućeno i dosadašnjim zakonom ali sada je predviđeno da će komisija ministarstva provoditi kompletnu proceduru.

- Javne i privatne osnovne škole radiće po utvrđenom planu i programu Republike Srpske i standardima po kojima rade sve škole na teritoriji Republike Srpske - rekla je ministar Natalija Trivić.