NA Palićkom jezeru u toku je selektivni izlov ribe i svakog dana ulovi se oko tona i po babuške, poznate i kao srebrni karas, ribe koja je jedan od glavnih krivaca za loše stanje vode u jezeru. Ova invazivna vrsta čini čak 95 odsto ukupne populacije riba u jezeru. Specijalizovanim mrežama radnici JP "Palić-Ludaš" i njihove kolege iz Nemačke su već izlovili više od 11 kofa punih babuški.

- Babuška onemogućava drugim vrstama da se razmnožavaju, nije ni prirodno da živi u Paliću, te se nadamo da će se posle ovog izlova razmnožiti ribe koje su poželjne - kaže Marta Dobo, direktorka JP "Palić-Ludaš".

PROČITAJTE I: Palićko jezero još puno hemije

Izlov ribe - biomanipulacija, realizuje se u sklopu Projekta zaštite biodiverziteta jezera Palić i Ludaš. To je najjeftinija faza sanacije Palićkog jezera, koja se finansira sredstvima nemačke KFV banke od 6,5 miliona evra, a i jedna je od glavnih investicionih mera ovog projekta. Procene su da će se posle kontinuiranog izlova vidno poboljšati kvalitet vode.