Neimari grade za trećinu više nego lane: Građevinska industrija u našoj zemlji danas zapošljava više od 100.000 radnika

S. Bulatović - J. Subin

ponedeljak, 02. 03. 2020. u 13:35

Неимари граде за трећину више него лане: Грађевинска индустрија у нашој земљи данас запошљава више од 100.000 радника
Ovaj sektor u bruto domaćem proizvodu učestvuje sa pet procenata. U 2019. rast od 35 odsto

GRAĐEVINSKU industriju Srbije danas čini oko 11.000 privrednih društava koja zapošljavaju više od 100.000 radnika. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku vrednost izvedenih građevinskih radova u 2018. godini na teritoriji Srbije povećana je za 13,9 odsto, u odnosu na 2017. godinu. Dok je u prethodnoj, 2019. godini, ona povećana za 35 odsto u odnosu na 2018.

Kako priča Ivana Vuletić, sekretar Udruženja za građevinsku industriju, građevinarstvo je u bruto domaćem proizvodu Republike Srbije u 2018. godini učestvovao 4,5 odsto, što je za 0,4 procenta više u odnosu na 2017. godinu, dok u 2019. godini, on iznosi više od pet odsto. Tako je, prema podacima Agencije za privredne registre, u sektoru građevinarstva, registrovano skoro tri odsto više kompanija nego 2017, koje su, u istom periodu, zaposlile za 6,4 odsto više radnika.

- Nije potrebna teška matematika da se zaključi da građevinarstvo iz godine u godinu beleži konstantan rast - govori Vuletić. - Prema podacima APR u sektoru građevinarstva, trenutno je aktivnih 9.838 privrednih društava, a aktivnih preduzetnika je 24.846. Kako je, u narednom periodu u Srbiji, najavljen nastavak investicija, posebno u infrastrukturu, očekujemo da se ovakvi, pozitivni trendovi u građevinarstvu nastave.

Primera radi, prema Izveštaju Fiskalnog saveta iz oktobra 2019. godine, Srbija je završetkom Koridora 10 i dela Koridora 11, dobila mrežu auto-puteva dužine oko 900 km, nastavlja Vuletić. Prema podacima RZS, naša zemlja je 2006. godine imala mrežu auto-puteva dužine 374 km, dok je u poslednjih deset godina ta mreža povećana za više od 400 kilometara novoizgrađenih auto-puteva.

- Najčešće teme sa kojima smo se susretali u razgovorima sa predstavnicima građevinskih kompanija su mnogobrojni predlozi za poboljšanje i unapređenje poslovanja - ističe Vuletić. - Time bi tržište bilo još bolje uređeno i poboljšao bi se poslovni ambijent. Kada je reč o sigurnosti investitora i izvođača radova, u narednom periodu, potrebno je pojačati mere kontrole, kako bi se suzbila nelojalna konkurencija, podstakle domaće kompanije na zajedničke nastupe, kako u zemlji, tako i u inostranstvu. Uz to, potrebno je analizirati pitanja naplate PDV, bankarskih garancija...

Takođe, smatra naša sagovornica, veliku pomoć privrednicima predstavljale bi subvencije ili izvesne olakšice za kupovinu novih mašina i opreme. O tome je bilo govora i na sastanku održanom sa predstavnicima građevinske privrede, u Ministarstvu građevine.

- U mnogim zemljama postoje olakšice u vezi sa pristupačnijim uslovima za stambene kredite, za kupovinu novih stanova, čime se podstiče razvoj građevinske industrije, u oblasti stambene novogradnje - objašnjava Vuletić. - Time se ujedno pomažu i kupci stanova. Naravno, energetska efikasnost je neizbežna tema u savremenom svetu, i ona takođe, uz uvođenje izvesnih subvencija može biti način da se pomogne građevinskoj industriji.

Prema podacima Ministarstva građevine, posle uvođenja novog modela za izdavanje građevinskih dozvola - CEOP, broj izdatih građevinskih dozvola je, u poslednje četiri godine, povećan čak tri puta - sa 7.668 u 2014. godini na 21.824 u 2019. godini.

- Pomenuti rezultati bi, po mišljenju građevinaca, u narednom periodu mogli biti poboljšani uspostavljanjem potpune digitalizacije rada u ovoj oblasti - kaže Vuletić. - Nedostatak i odliv kvalifikovane radne snage je problem sa kojim se, već duže vreme, suočava čitava građevinska privreda u čitavom regionu. U Srbiji je ovaj problem lako uočljiv, posebno s obzirom na to da pojačana investiciona aktivnost u građevinskom sektoru u Srbiji, u prethodnom periodu direktno utiče na veću potražnju radnika za izvođenje građevinskih radova.

Ipak, prema podacima RZS, zabeleženo je 104.075 zaposlenih u sektoru građevinarstva, u prvih devet meseci 2019. godine. To je za 9,8 odsto više u odnosu na broj zaposlenih u prvih devet meseci 2018. godine. Osim nedostatka kvalifikovane radne snage, tržište građevinskih radnika suočava se i sa problemom nedovoljnog broja učenika upisanih u građevinske srednje stručne škole, upozorava Vuletić.

- Uključivanjem što većeg broja kompanija u sistem dualnog obrazovanja učenici bi kroz praksu tokom školovanja bili pripremljeni za rad na građevini odmah po završetku školovanja - smatra Vuletić. - S obzirom na povećanu tražnju na tržištu rada, u građevinarstvu posla svakako ima. Takođe, postoji inicijativa građevinskih kompanija, da, uz određene olakšice - subvencije, u okviru kompanija budu formirani centri za obuku i prekvalifikaciju radnika u građevinarstvu. Potrebno je i intenzivnije upoznavanje dece i roditelja sa obrazovnim profilima i mogućnostima zapošljavanja u građevinarstvu, prilikom upisa u srednje škole. Zato, nastojimo da kroz Udruženje, na najbolji način, zastupamo interese privrednika počev od pružanja podrške i odgovora na tekuća pitanja, preko pokretanja inicijativa za izmene i dopune zakonskih propisa, učešća u radu radnih grupa u nadležnim ministarstvima.

SUVOMONTAŽNA GRADNjA

TOKOM 2019. godine, Udruženje za građevinsku industriju je, sa Grupacijom suve gradnje RS, pripremilo i izdalo knjigu "Suvomontažna gradnja, Standardizovani opisi radova, pravila za obračun i normativi", pomoću koje će izvođači radova preciznije kreirati ponude za obavljanje poslova, a sami radovi će biti kvalitetnije izvedeni primenom pravila datih u knjizi.

- U cilju digitalizacije, u okviru građevinske industrije, pokrenuli smo inicijativu za uvođenje mogućnosti za elektronsko vođenje građevinskog dnevnika i građevinske knjige - govori Vuletić. - U komunikaciji smo sa NALED povodom projekta za uvođenje olakšica za prijavljivanje sezonskih radnika u građevinarstvu. U narednom periodu nastavićemo da kroz povezivanja relevantnih aktera pospešujemo trendove rasta u građevinskom sektoru.