OSNOVNA uloga Udruženja banaka Srbije je podrška stabilnosti i razvoju bankarskog sistema, kao i edukacija bankara i građana u oblasti finansija. Ipak, u poslednje vreme mnogo energije na svim stranama troši se na rešavanje problema nastalih u nekom prethodnom periodu. Može li se to stanje promeniti u budućnosti i kako, odgovara nam Vladimir Vasić, generalni sekretar Udruženja banaka Srbije:

- U prethodnom periodu je uloženo mnogo energije, utrošeno dosta resursa i banaka i klijenata, a pravosudni sistem je dodatno zagušen predmetima. Uvereni smo da ovo nanosi veliku štetu svim stranama, ali nam je barem ukazalo na izazov kome treba još intenzivnije da se posvetimo. A to je potreba za edukacijom o bankarskim i finansijskim temama. Ako imamo nedovoljno informisane klijente, onda je logično da se oni povedu za nekim olako datim obećanjima, zbog čega smo došli u situaciju da se nikada nije ovoliko diskutovalo ni sporilo oko bankarskih tema.

* Da li vi kao Udruženje banaka imate stav o opravdanosti bankarskih naknada?

- Mi stav imamo, ali to je u celoj priči manje bitno. Mnogo je važnije da imamo stav relevantnih sudskih instanci. Kao poslovno udruženje dužni smo da informišemo javnost, i banke, i klijente, da je Evropski sud pravde zauzeo stav po ovom pitanju i to u slučaju spora klijenta sa jednom mađarskom bankom. Naime, taj sud je nedvosmisleno zaključio da ugovorna odredba po kojoj troškovi kredita treba da budu jasno i razumljivo istaknuti, citiraću, "ne nalaže da se u tim odredbama detaljno navode sve usluge koje se pružaju u zamenu za predmetnu naknadu". Citiranom presudom se u potpunosti objašnjava pojam "jasnih i nedvosmislenih troškova kredita", što je predmet sudskih sporova između klijenata i banaka i u našoj zemlji. Ova presuda doneta je 3. oktobra prošle godine i svi zainteresovani mogu je pronaći na zvaničnoj stranici Evropskog suda pravde.

* Reč je o presudi Evropskog suda pravde, koliko će ona uticati na klijente u Srbiji i postupke koje su pokrenuli ili se pripremaju da ih pokrenu?

- Kao što sam rekao, obaveza Udruženja banaka je edukacija odnosno podizanje finansijske pismenosti građana i bankara. Naša dužnost je da kažemo da se presuda Evropskog suda pravde, prema stavu 2, član 16 Ustava Republike Srbije, smatra opšteprihvaćenim međunarodnim pravnim pravilom koje se u Republici Srbiji primenjuje neposredno, ukoliko nije u suprotnosti sa Ustavom, i kao takva ova presuda čini sastavni deo pravnog poretka Republike Srbije. Verujemo da će klijenti banaka ovo imati na umu pre nego što poslušaju sugestije sumnjive dobronamernosti i da će to učvrstiti njihovo poverenje u bankarski sistem.PRAVNA SIGURNOST I ULAGANjA

* Udruženje banaka je više puta naglašavalo važnost ujednačene sudske prakse i pravne sigurnosti za investitore, zbog čega to smatrate tako bitnim?

- Svedoci smo da je Srbija najuspešnija u regionu po privlačenju direktnih stranih investicija i 55 odsto svih ulaganja u region stiglo je u našu zemlju. U tome je pravosudni sistem značajan faktor jer je pravna sigurnost od velike važnosti za odluku investitora o tome gde će plasirati svoj novac. Pravna sigurnost je, naravno, bitna i za građane. I zato mi insistiramo na istinitim i pravovremenim informacijama o tome kakav je stav Evropskog suda pravde, kao što smo i ranije ukazivali na stavove Vrhovnog kasacionog suda i Narodne banke Srbije kao regulatornog tela.