APELACIONI sud u Beogradu potvrdio je odluku Višeg suda kojom je u julu prošle godine odbijen zahtev za rehabilitaciju Milana Nedića, premijera Srbije tokom Drugog svetskog rata, čime je presuda postala pravosnažna. To znači da sud nije ukinuo Uredbu FNRJ iz 1949. godine, kojom je kolaboracionistički premijer proglašen za ratnog zločinca i na osnovu koje su mu oduzeta građanska prava i imovina, pa samim tim ona neće moći da bude vraćena naslednicima.

Nedić je bio na čelu Vlade nacionalnog spasa od avgusta 1941. do oktobra 1944. Predlagači rehabilitacije tokom celog postupka pokušavali su da dokažu da za to vreme nije bio odgovoran ni za Holokaust u zemlji, ni za osnivanje logora, kao ni za masovna streljanja. Tvrdili su i da nije prekršio međunarodne konvencije.

PROČITAJTE JOŠ: Nedić nije rehabilitovan


Prema stavu Apelacije, prvostepeni sud je na osnovu istorijski nepobijenih činjenica pravilno zaključio da se nisu stekli uslovi za rehabilitaciju. Naime, navodi se, Nedića je za predsednika vlade postavio okupator Srbije, nakon kapitulacije Kraljevine Jugoslavije i njenog raspada, a u međunarodnim okvirima priznatu vladu okupator je nagnao u izgnanstvo zajedno sa vladajućim monarhom.

- Dakle, lice čija se rehabilitacija traži je od strane okupatora postavljeno za predsednika vlade koja je pomagala okupatoru, ne samo u eksploataciji dobara države i radne snage, već u progonu svih građana Srbije koji se nisu svrstavali na stranu okupatora, o čemu svedoči niz dokumenata - ističe se u odluci Apelacionog suda. - Nedić je uhapšen od strane Treće američke armije, te ne može biti govora da je njegovo hapšenje izvršeno iz političkih ili ideoloških razloga.

NIJE FORMALNO OPTUŽEN

NEDIĆEVA vlada raspuštena je 4. oktobra 1944, a on je dva dana kasnije, sa većinom ministara, prebačen iz Beograda u Beč, a zatim u Kicbil. Britanci su ga predali jugoslovenskim snagama 1. januara 1946. Prema zvaničnoj verziji, ubio se skokom kroz prozor zatvora Ozne u Zmaj Jovinoj 21. Nedić nikada nije formalno optužen, ni osuđen.