PENZIJE se u Srbiji više neće usklađivati dva puta godišnje, prema rastu inflacije, već će ubuduće o penzionerskim čekovima odlučivati Vlada u skladu sa stanjem u budžetu. Tako primanja najstarijih mogu biti i veća.

Kako je nedavno pojasnio Zoran Đorđević, ministar za rad, penzioneri u Srbiji zaslužuju veće prinadležnosti. Prema njegovim rečima, kada Srbija bude imala stabilan penzioni sistem, tada će penzije moći da prate samo rast inflacije.

- Želimo da sada povećanje bude veće od same inflacije i da poboljšamo materijalni položaj najstarijih sugrađana - istakao je Đorđević.


PROČITAJTE JOŠ:
PENALI ZA 8.000 PENZIONERA: Na biro otišli po jednom zakonu, a penziju dočekali po drugom propisu

Đuro Perić, predsednik Saveza penzionera Srbije, kaže da je njihovo udruženje juče poslalo Skupštini Srbije dopis u kome traži da se iz predloženih izmena i dopuna Zakona o PIO ne izbacuje član 80, po kome se penzije usklađuju dva puta godišnje u skladu sa rastom inflacije.

- Vladin predlog stvara dodatni pritisak i nezadovoljstvo među penzionerima - kaže Perić. - Ranije se bar znalo kada se očekuje neka povišica, sada se više neće ništa znati. Princip mora da postoji, a čini se da ga nema, nego ako i kada bude bilo para biće i penzija. To znači da čekovi mogu biti viši, ali i niži. Ako već postoji važeći zakon o penzijama, šta tu ima država da se meša, samo neka ga vrati i primenjuje bez ikakve promene.

On naglašava da su predlagali da umesto usklađivanja dva puta godišnje to bude jedanput, ali ni to izgleda nije prihvaćeno.

Profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu Milojko Arsić smatra da bi bilo dobro da se sada utvrdi trajno pravilo za usklađivanje penzija kako bi penzioneri znali kolike penzije mogu da očekuju u budućnosti.

- To pravilo bi trebalo da spreči obezvređivanje penzija usled inflacije, ali i da penzioneri učestvuju u plodovima ekonomskog napretka, kada on postoji - kaže naš sagovornik. - U skladu sa time čini se da je pogodno da se primeni tzv. švajcarska formula, prema kojoj bi rast penzija bio jednak proseku rasta cena i zarada. Tako, na primer, ako se cene u jednoj godini povećaju za tri odsto, a prosečne zarade za šest, tada bi se penzije povećale za 4,5 procenata, što znači da bi penzije rasle brže od inflacije, ali sporije od zarada.

Profesor Arsić naglašava da bi bilo dobro da se zakonom definiše da se u slučaju da penzije pređu 11 odsto BDP, one u narednoj godini povećavaju samo za iznos rasta cena, kao i da se u slučaju neke buduće krize penzije mogu privremeno zamrznuti.

- Na ovaj način penzioneri bi delili sudbinu privrede i zaposlenih, što znači da bi u dobrim vremenima, kada privreda i zarada rastu, rasle i penzije, dok bi u periodima kriza penzije stagnirale ili realno opadale - objašnjava on.


PREDLOZI

SAVEZI penzionera Srbije i Vojvodine uputili su na adrese premijerke, Fiskalnog saveta, predstavnika MMF-a u Beogradu i ministara rada i finansija predloge i sugestije šta uraditi posle ukidanja spornog zakona o umanjenju, a da se ne naruši fiskalna stabilnost budžeta i Fonda PIO.


PROČITAJTE JOŠ:
Stefanović: Policija ne sme da beži od odgovornosti u borbi protiv nasilja u porodici

EVROPSKA PRAKSA

U 19 članica Evropske unije penzije se usklađuju na osnovu kretanja cena i zarada. U nekim zemljama podjednako se vrednuje rast cena i rast zarada, odnosno po švajcarskoj formuli, dok se u drugim zemljama daje veći značaj kretanju cena, a u trećim kretanju zarada, što je modifkovana švajcarska formula.

U pet visokorazvijenih članica EU (Danska, Holandija, Švedska, Norveška i Britanija) penzije se usklađuju prema kretanju zarada, dok se u tri zemlje (Austrija, Francuska i Italija) usklađuju prema kretanju cena. U Irskoj i Litvaniji ne postoji unapred definisano pravilo, dok kada su u pitanju zemlje regiona, članice Evropske unije (Bugarska, Rumunija, Mađarska, Hrvatska i Slovenija), u svima njima se penzije usklađuju prema kretanju cena i zarada, što znači da se primenjuje švajcarska formula ili neka njena modifikacija.