Upola manje invalidskih penzija

K. Malešević

05. 09. 2018. u 21:02

Republički Fond PIO objavio "profil" srpskog penzionera. Prosečna srpska penzija je 25.000 dinara, a najviše penzionera je prima do 78. godine. Najviše invalidskih penzionera su srčani bolesnici

Упола мање инвалидских пензија

Shutterstock

IAKO su pre više od decenije dostigli rekordan broj, penzionera s poljoprivrednom penzijom danas je približno isti broj kao pre dve decenije.

Svake godine broj korisnika smanjuje se za oko 7.000, a narednih godina očekuje se dalja tendencija pada broja ove kategorije penzionera, govori zvanična statistika Godišnjeg biltena, koji je nedavno objavio Republički fond za penziono i invalidsko osiguranje (PIO), a koji se odnosi na poslednja istraživanja za proteklu godinu. Sve manji broj onih koji se odlučuju na bavljenje poljoprivredom i kasnije penzionisanje u ovoj kategoriji ne bi trebalo da čudi, s obzirom na to da su danas u najlošijem položaju upravo poljoprivredni penzioneri, čiji su novčanici mesečno "deblji" za tek 11.272 dinara.

STAŽ

U toku prethodne godine, prosečan broj godina ostvarenog radnog staža zaposlenih koji su uzeli penzioni ček bila je 33 godine za muškarce, što je najniži posečan broj godina staža u poslednjih deset godina. Statistika ne govori u prilog ženama, s obzirom da prosek već deset godina varira između 29 i 30 godina staža za odlazak u starosnu penziju. Iako se ne mogu pohvatiliti prosečno visokim penzijama, čini se da poljoprivrednici imaju najmanje radnog staža, pa su u protekloj godini u starosnu penziju muškarci odlazili sa 23 godine, dok je ženama za penzioni ček bilo neophodno svega 19 godina radnog staža.

Invalidske penzije za kategoriju zaposlenih korisnika danas koristi upola manji broj ljudi u odnosu na 1997. godinu, kada je ova kategorija brojala oko 420.000 korisnika. Suprotno ovoj statistici, broj korisnika invalidske poljoprivredne penzije gotovo je dvostruko veći u odnosu na period od pre dve decenije. Broj invalidskih penzija u kategoriji samostalnih delatnosti linearno se povećava iz godine u godinu za mali broj novih korisnika.

Prosečan radni staž novih korisnika invalidske penzije za sve kategogije kreće se od 14 do 22 godine staža za žene, dok za muškarce varira od 17 do 25 godina radnog staža. Posmatrano prema uzroku invalidnosti, najveći procenat prava na penziju u protekloj godini ostvarili su sugrađani sa oboljenjima sistema krvotoka, a posle toga na listi su tumori, duševni poremećaji i bolesti mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva.

Prosečna visina penzije danas iznosi 25.000 dinara, dok je prosečna starost korisnika svih kategorija penzije 70 godina za žene i 72 godine za muškarce. Dug vek korisnika penzionera potvrđuje i prošlogodišnja statistika, koja kaže da je prosečna starost korisnika koji su izgubili pravo na penziju zbog smrti 78 godina, što govori u prilog podatku da je sve duži prosečan broj godina korišćenja penzije za panezionere.

DEVIZE

Pravo iz penzijskog i invalidskog osiguranja po međunarodnim ugovorima ostvaruju osiguranici koji su navršili deo staža u Srbiji a deo u drugoj državi s kojom je Srbija potpisala i primenjuje ugovor o socijalnom osiguranju. Prava se ostvaruju prema nacionalnim zakonima koji važe u svakoj od tih država.


Pratite nas i putem iOS i android aplikacije