Како да сами израчунате пензију

22. 08. 2018. у 18:02

Формула помоћу које можете да утврдите висину примања после напуштања радног места. Од 2003. године у зараду се урачунавају сви приходи за које су плаћени доприноси за ПИО

Како да сами израчунате пензију

Shutterstock

ВИСИНА пензије нижа од плате коју је током радног века, посебно последњих месеци радног стажа примао осигураник, највећа је брига суграђана који су на само корак до пензионог чека. Закон о пензијском и инвалидском осигурању тачно је дефинисао начин одређивања висине саме пензије. Висина месечног примања за пензионере зависи пре свега од утврђених зарада остварених у току каријере, а од 2003. године у зараду се урачунавају сви остварени приходи за које су плаћени доприноси за ПИО.

Први корак у израчунавању висине пензије је утврђивање висине свих зарада које је будући пензионер остварио током радног века у свакој календарској години. Потом је неопходно остварену зараду у свакој години упоредити са просечном платом у Србији за исти период.

- Осигураници чак имају право да им се рачунају и примања из уплаћених доприноса за самосталну делатност, коју су обављали поред свог редовног посла - објашњавају у ПИО.

Сваког месеца осигураници од својих плата издвајају чак 26 одсто бруто плате, па и висина пензије зависи од висине плате и дужине стажа. Ипак, мало ко од нас може и да претпостави колики ће нам бити износ на чеку када одемо у пензију, али за рачунање износа постоји посебна формула. Наиме, висина пензије се рачуна тако што се помножи лични бод са општим бодом.

Израчунавање личног бода захтева израчунавање личног коефицијента. Лични коефицијент утврђује се када саберемо сваку годишњу зараду и поделимо је са просечним републичким зарадама за сваку годину појединачно. Потом добијене износе за сваку годину саберемо и поделимо са укупним бројем година радног стажа осигураника. Посебну пажњу морају водити осигураници са вишедеценијским стажом, наиме од 1. јануара 1970. до 2002. године зарада се узима у нето износу, а од 2003. године у бруто износу.

Када утврдите колики је коефицијент, он се множи са годинама стажа и сваки осигураник може добити свој лични бод. До израчунавања пензије остао је само још један корак, а то је да добијени износ помножимо са општим бодом који тренутно износи 772,31 динар.

- Ако неко има 30 година стажа и зараду на нивоу просечне зараде у Републици за све године пензијског стажа, висина пензије се израчунава: 30 х 1 х 772,31 = 23.169 динара - објашњавају у ПИО фонду.

Важно је истаћи и да је лични коефицијент законом ограничен на 3,8 одсто и то је једна од начина ограничавања максималног износа пензије. Пракса показује да зарада остварена у периоду краћем од 12 месеци у току једне године, ипак, може на различите начине да утиче на обрачун висине пензије. Узрок овога је да плате у почетку године најчешће буду нешто ниже него крајем године, како због номиналног раста зарада, тако и због додатка на зараду који се исплаћује у другој половини године, као што су регрес или тринаеста плата.


БЕНЕФИЦИРАНИ РАДНИ СТАЖ

У СЛУЧАЈУ бенефицираног стажа, сваких 12 месеци ефективно проведених на пословима на којима се стаж рачуна са увећаним трајањем, рачуна се највише као 12, 14, 15, 16 или 18 месеци стажа осигурања. Радна места, односно послове на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем, поступак и начин за њихово утврђивање, као и степен увећања стажа осигурања утврђује министарство надлежно за те послове, као и министар надлежан за послове пензијског и инвалидског осигурања.

20 ГОДИНА СТАЖА И ПЛАТА ОД 40.000

УКОЛИКО је осигураник примао за цео радни стаж зараду у нивоу просечне зараде у Републици, за 20 година стажа осигурања пензија би износила око 15.000 динара. Што је већа зарада у односу на просечну зараду у Републици и што је остварио више година стажа осигурања, то ће и износ пензије бити већи.

Пратите нас и путем иОС и андроид апликације

Коментари (2)