MALU maturu učenici će ove godine polagati na još jednom jeziku - bosanskom. Trebalo bi da ih bude 1.532 u celoj Srbiji, jer upravo toliko osmaka celokupnu nastavu pohađa na bosanskom jeziku. Ovo je prva školska godina u kojoj se na ovom manjinskom jeziku uči u svim razredima, a podaci pokazuju pad interesovanja za celovitu nastavu na maternjem jeziku među bošnjačkim učenicima.

Prve godine, kada je jezik uveden na sve časove, za njega se opredelilo 1.606 prvaka, prema podacima Bošnjačkog nacionalnog veća. Ta generacija, koja je sada četvrti razred, “narasla” je na 1.765 učenika. Sledeće generacije, međutim, bile su manje brojne, pa sadašnjih učenika trećeg razreda ima 1.582, drugog 1.599, dok je prvaka tek 1.458.

Slično je i sa starijim razredima, gde je nastava pre četiri godine počela prvo u petom razredu, pa je dodavan po jedan razred, da bi od ove godine svi uzrasti imali časove na bosanskom. Osmaka u celoj Srbiji, prema podacima Ministarstva prosvete, ima 1.532, sedmaka 1.607, u šestom razredu ih je 1.545, a u petom tek 1.314. Istim podacima raspolaže i Kancelarija za ljudska i manjinska prava, kao i Bosansko nacionalno veće.

U OŠ “Bratstvo” u Novom Pazaru, od 1.700 učenika, njih skoro 70 odsto su Bošnjaci, ali ih tek 50 uči na maternjem jeziku. Značajno je smanjeno interesovanje za manjinsku nastavu i u OŠ “Stefan Nemanja” u istom gradu.

- U nekim školama interesovanje jeste manje, ali se u drugima povećava - kaže, za “Novosti”, Esad Džudžo, potpredsednik BNV zadužen za obrazovanje. - Ima škola gde su otvorena i po dva odeljenja više nego pre. Problema ima dosta, pa i opstrukcija.

Iako su podaci iz pojedinačnih škola drugačiji, Džudžo tvrdi da čak 62,4 odsto svih učenika u Sjenici, Tutinu i Novom Pazaru uči na bosanskom.

Njegov kolega iz BNV Bajro Gegić kaže da se taj broj u pojedinim školama smanjio, jer neki učitelji ne žele da predaju na bosanskom.

- Učitelji koji predaju na bosanskom imaju dva časa više u odnosu na kolege koje drže nastavu na srpskom. To su dva časa srpskog jezika kao nematernjeg - objašnjava Gegić. - Zbog toga neki nastavnici opstruišu, da ne bi imali dodatne obaveze.

U pomenutoj OŠ “Stefan Nemanja” u Novom Pazaru, prema podacima za prošlu godinu, tek sedmoro učenika opredelilo se za učenje na bosanskom. U OŠ “Jovan Jovanović Zmaj” bilo ih je 15 u petom i 21 u osmom razredu. A prve četiri godine, u “Stefan Nemanja” bila su 24 prvaka koja su učila na bosanskom, dok ih je u školi “Bratstvo” bilo 51, a u “J. J. Zmaj” - 50, prema podacima BNV.


NOVAKOVIĆI IZ BEOGRADA PREŠLI U ISLAM

Porodica Novaković iz Beograda prešla je u islam, na obredu koji je obavljen u džematu Melajske džamije u Novom Pazaru. Kako prenose lokalni mediji, bračni par Bojan i Nataša Novaković sa sinovima Filipom i Ognjenom šehadet su izgovorili pred imamom Asmirom Crnovršaninom.

Prelazak na islam obavljen je u petak uveče pred svedocima i imamom Melajske džamije. Bojan i Nataša su nakon prihvatanja nove vere uzeli muslimanska imena Ismail i Edina, dok su deca dobila imena Esad i Hamza.

Imam Crnovršanin tom prilikom je istakao “da ovo nije prvi slučaj”, ka i da se i nada se “da će biti mnogo više onih koji prihvataju ovu veru i nalaze utočište u njoj”. Nakon prihvatanja islama usledilo je i šerijatsko venčanje ovog bračnog para. (V.N.)