Mame i tate, čitajte najmlađima sve bajke i puštajte im crtane filmove, jer se na taj način poboljšava razvoj njihove memorije. Kod malog deteta, upravo iz tog razloga i postoji nesvesna potreba za stalnim ponavljanjem određenih crtanih filmova ili napisanih slikovnica. Za dvogodišnjaka ponavljanje je veoma važno, jer mu omogućava da proveri sećanje i razumevanje radnje, da poveže likove, događaje i zaplete. Zbog toga ne treba da čudi njegova ljutnja ukoliko omiljeni crtani nestane ili roditelj promeni priču, ističu psiholozi.


Potreba za ponavljanjem je i posledica procesa saživljavanja sa likovima iz određene priče. Mališani se na ovaj način predstavljaju mentalno, zamišljajući priče likova sa kojima se poistovećuju. Akcije i reakcije određenih likova uče ih šta se dešava u životu, vode u otkrivanje različitih vidova ponašanja i omogućavaju sticanje prvih iskustava na virtuelnim primerima.