RAD NA 140.000 KVADRATA: Poreska uprava, osim službenih zgrada i poslovnih objekata, koristi i garaže, ali je država vlasnik

S. B.

30. 09. 2020. u 13:00

РАД НА 140.000 КВАДРАТА: Пореска управа, осим службених зграда и пословних објеката, користи и гараже, али је држава власник

Novosti

SLUŽBENE zgrade, tačno 62, prostiru se na više od 108.305 kvadrata. Knjigovodstvena vrednost 22 stana je 13,6 miliona dinara. Tu je još 47 poslovnih prostora, devet garaža i šest drugih građevinskih objekata, koji su ujedno i najvredniji - cene se na 231 milion dinara.

Sve su to nepokretnosti Poreske uprave, popisane u Informatoru o radu. Poreznici, međutim, napominju da oni nisu vlasnici, već samo korisnici državne imovine.

Vlasnik javne svojine je, kako objašnjavaju, Srbija.

- Poreska uprava, kao uprava u sastavu Ministarstva finansija, nema pravni legitimitet da bude nosilac javne svojine na nepokretnoj imovini - stoji u odgovoru Poreske uprave. - Vlasnik nepokretnosti je Republika, dok je Poreska uprava samo korisnik nepokretnosti. O pribavljanju stvari i raspolaganju stvarima u svojini Srbije, pod uslovima propisanim zakonom, odlučuje Vlada, ako zakonom nije drugačije određeno. Pored prostora koji je u javnoj svojini Republike, Poreska u manjem obimu koristi i poslovni prostor lokalne samouprave, kao i prostor koji zakupljuje.

Poreznici nisu vlasnici ni stambenih kvadrata, ali oni služe za rešavanje njihovog stambenog pitanja.

- Poreska uprava nema u svom vlasništvu nepokretnosti koje se koriste za stanovanje - kažu poreznici. - Stanovi kojima raspolaže isključivo su u državnoj svojini i stavljeni su joj na raspolaganje, od strane Vlade. Stanovi se koriste isključivo za potrebe stanovanja poreskih službenika.

Kako ne može da raspolaže javnom imovinom, Poreska uprava tako ne može ni da daje u zakup poslovni prostor.

- Ukoliko Poreska uprava nema potrebu da dalje koristi poslovni prostor, o tom prostoru odlučuje Vlada, tako što ga dodeljuje drugom korisniku na korišćenje uz odgovarajuću odluku - kažu poreznici. - Od celokupnog poslovnog prostora koji Poreska uprava koristi na teritoriji Srbije, uz odluku Vlade i postupak koji je sprovela Republička direkcija za imovinu - samo je jedan prostor dat u zakup.

FILIJALE

POSLOVNI prostor Poreska uprava koristi za potrebe organizacionih jedinica koje obuhvataju centralu, u Beogradu, Centar za velike poreske obveznike i 37 filijala. Filijale su po svojoj lokaciji u mestima gde su sedišta upravnih okruga i opština. Poslove izdvojenih aktivnosti i poslove pisarnica Poreska uprava obavlja i na lokacijama u mestima gde su obrazovane jedinice lokalne samouprave - opštine, a nisu obrazovane filijale Poreske uprave.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Komentari (0)