Sveti Sava

SVETI SAVA JE BIO SVETIONIK SVIH SLOVENA: Britanski vizantolog otkrio mrežu Svetogoraca koji su spasli pravoslavlje

SVETI SAVA JE BIO SVETIONIK SVIH SLOVENA: Britanski vizantolog otkrio mrežu Svetogoraca koji su spasli pravoslavlje

SVETOGORSKI monasi koji su od 14. do 20. veka lutali između Atosa, Svete zemlje, Male Azije, Balkana i Rusije, održali su pravoslavnu civilizaciju i u vreme najstrašnijeg ropstva i progona, zaključio je britanski klasični filolog i vizantolog dr Grejem Spik u knjizi "Istorija Atonskog komonvelta: duhovna i kulturna dijaspora ", koju je izdao Oksfordski univerzitet.

10. 07. 2022. u 10:00

NEIZBRISIVI TRAGOVI SVETOG SAVE I SRPSKIH MONAHA: Manastir Svete Katarine na Sinaju - riznica i srpske istorije i književnosti

NEIZBRISIVI TRAGOVI SVETOG SAVE I SRPSKIH MONAHA: Manastir Svete Katarine na Sinaju - riznica i srpske istorije i književnosti

MANASTIR Svete Katarine nastao na svetom mestu na Sinajskoj gori, koji se prema rečima oca Justina, može pohvaliti neprekidnom istorijom dugom 1.700 godina, uz neprocenjive vrednosti, poput delova iz prve biblije ili ikone Isusa Pantokratora, uz sećanje na boravak Svetog Save čuva i najstariji sačuvani psaltir na staroslovenskom - srpski psaltir.

29. 05. 2022. u 14:53

FELJTON - DUHOVNIK I NARODNI PROSVETITELJ: Sava je u hodočašćima u Svetu zemlju propagirao ravnopravnost autokefalne pravoslavne crkve

FELJTON - DUHOVNIK I NARODNI PROSVETITELJ: Sava je u hodočašćima u Svetu zemlju propagirao ravnopravnost autokefalne pravoslavne crkve

U DRUGOM Savinom hodočašću u Svetu zemlju (1234. godine), njegovo širenje ugleda srpske države i njene pravoslavne crkve je i još jače i šire, jer se Sava ovaj put prvo ponovo susreće sa starim prijateljem jerusalimskim arhiepiskopom Atanasijem, a potom i sa aleksandrijskim pravoslavnim arhiepiskopom Nikolom i egipatskim sultanom Al Kamilom, koji mu obezbeđuje vodiče za obilazak Sinaja.

18. 05. 2022. u 18:00

FELJTON - FASCINACIJE MLADOG RASTKA: Monaško ime Nemanjića - Sava nije bila slučajnost

FELJTON - FASCINACIJE MLADOG RASTKA: Monaško ime Nemanjića - Sava nije bila slučajnost

IAKO je sveukupno Savino spisateljstvo prevashodno bilo u domenu prevodilaštva, ipak se u njegovim radovima, a posebno u tom delu Studeničkog tipika koji se bavi Žitijem glavnog ktitora te bogomolje oseća da je pisac imao i dosta književnog talenta i pored svih konceptualnih i stilskih ograničenja koje takvi suvoparni crkveno-pravni spisi po svojoj prirodi sadrže u sebi.

17. 05. 2022. u 18:00

FELJTON - PRVI USTAV NACIONALNE CRKVE: Na osnovu Savinog Zakonopravila, car Dušan je 1349. godine uradio Zakonik

FELJTON - PRVI USTAV NACIONALNE CRKVE: Na osnovu Savinog Zakonopravila, car Dušan je 1349. godine uradio Zakonik

SAVIN tekst, u Žitiju Svetog Simeona (1208), u Studeničkom tipiku, počinje od Nemanjine ostavke na položaj srpskog vladara u kome se koncentriše na njegove dve poslednje besede: prvu, vlasteoskom Saboru, kojom se odriče od prestola, a drugu, svojim sinovima Vukanu i Nemanji II, u kojoj ih savetuje da žive u slozi i bratskoj ljubavi. Sledeći odeljak je posvećen Nemanjinom zamonašenju u Studenici, u kome Sava hvali njegov napor da ’’iziđe na viši duhovni stepen’’ i da se povuče na Svetu Goru, a poslednji i najganutljiviji je o njegovoj bolesti, smrti i prenosu njegovih moštiju u Srbiju.

16. 05. 2022. u 18:00

FELJTON - PRVI SRPSKI KNJIŽEVNIK: Kratki Karejski tipik od samo dva lista je monah Sava sastavio 1199. posle smrti svoga oca

FELJTON - PRVI SRPSKI KNJIŽEVNIK: Kratki Karejski tipik od samo dva lista je monah Sava sastavio 1199. posle smrti svoga oca

O SVETOGORSKOM monahu Savi Nemanjiću, kasnijem Svetom Savi Srpskom se danas ponajčešće govori kao o osnivaču autokefalne pravoslavne srpske crkve, jer je on istinski bio i njen konceptualni kreator i njen prvi funkcionalni arhiepiskop. Ne manje se razmatra kao zakonodavac u oblasti crkvenog i građanskog prava, iako su na tom polju većina njegovih dela prevodi iz bogate riznice romejskog crkvenog i građanskog zakonodavstva.

15. 05. 2022. u 18:00

FELJTON - UNIVERZALNI NARODNI UČITELJ: Savina harizma bila je prisutna u memoriji srpskoga naroda

FELJTON - UNIVERZALNI NARODNI UČITELJ: Savina harizma bila je prisutna u memoriji srpskoga naroda

NASTAVAK srpskog ropstva pod Turcima za još dva i četvrt veka od tada je dodatno pomutio sećanja potlačenog, siromašnog i pretežno nepismenog pučanstva na Savine mnoge realne diplomatske i državotvorne uspehe za vreme njegovog života i podstakao njegove napore u duhovnom prosvetiteljstvu skoncentrisanom u širokom posrbljavanju hrišćanske vere, dobrovoljno primljene nekoliko vekova ranije.

14. 05. 2022. u 18:00