OBROKE za takozvane ležeće pacijente Opšte bolnice u Požarevcu, tokom narednih godinu dana, pripremaće firma "Muvi kičn ketering" d. o. o. iz Vrčina kraj Beograda, sa kojom je pomenuta zdravstvena ustanova sklopila okvirni sporazum, jer precizan dogovor nije moguć zbog toga što se unapred ne može znati koliko će porcija biti potrebno.

Komentari (0)