Novembar je mesec u kojem se obilježava Međunarodni dan dečijih prava, a jedno od osnovnih dečijih prava je i pravo na zaštitu od bilo koje vrste nasilja.

Komentari (0)