UKOLIKO ste kreativni i ambiciozni i želite da radite u ozbiljnom i profesionalnom timu, imate priliku da se pridružite Redakciji portala novosti.ba. koji se radi u Banjaluci.

Komentari (0)